قابل توجه اساتید، دانشجویان و محققان گرامی

نشریه امامت پژوهی موفق به نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی بین المللی

DOAJ

گردید، از این پس همه مقالات این نشریه در سرتاسر دنیا قابل دسترس خواهد بود.

همچنین مقالات این نشریه در پایگاه های معتبر ذیل نیز قابل دسترس است.

CIVILICA

    

MagIran

 

NoorMagz  

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1398 

2. راهبردهای امام علی (ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان

صفحه 65-97

ولی الله حسومی؛ محمدحسین موسوی؛ ام البنین کیخا


3. تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانه غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ای

صفحه 99-128

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ زینب حسینی زاده؛ محمد رضایی مقدم


4. واکاوی مقارنه امامت با نبوت تبلیغی

صفحه 129-146

اسدالله کرد فیروزجایی؛ قربان آهنگری کیاسری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
‪2588-6533
شاپا الکترونیکی
2588-7246

ابر واژگان