قابل توجه اساتید، دانشجویان و محققان گرامی

نشریه امامت پژوهی موفق به نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی بین المللی

DOAJ

گردید، از این پس همه مقالات این نشریه در سرتاسر دنیا قابل دسترس خواهد بود.

همچنین مقالات این نشریه در پایگاه های معتبر ذیل نیز قابل دسترس است.

CIVILICA

    

MagIran

 

NoorMagz  

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1399 

1. باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع)

صفحه 9-44

10.22034/jep.2021.200058.1103

مهدی آراسته؛ فتح الله نجارزادگان؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمدحسن احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان