راهنمای نویسندگان

نشریه امامت پژوهی در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

-  مقالات ارسالی به نشریه «امامت پژوهی» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشد.

- نویسندگان باید فقط از طریق بخش  ارسال مقاله  سامانه نشریه امامت پژوهی جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

- تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است. مقالاتی که فاقد فرم تعهدنامه نویسندگان باشند، در روند داوری و انتشار قرار نمی گیرند.

 

 

انواع مقالات

 نشریه «امامت پژوهی» صرفا مقالات پژوهشی را می پذیرد.

* نشریه «امامت پژوهی» از پذیرش مقالات ترجمه‌ای معذور است.

ساختار مقالات

توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر مجله «امامت پژوهی» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی گردد. بنابراین نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.

1.درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.

2.درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد کلیدواژه ها باید بین 4 تا 10 کلیدواژه باشد.

3.حجم مقاله حداکثر 8000 کلمه باشد.

4.مشخصات فردی نویسندگان باید کامل باشد:

 

  1.  اعضای هیات علمی

 

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

 

  1.  دانشجویان

 

دانشجوی(کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

 

3. افراد و محققان آزاد

 

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

4. طلاب و حوزویان

سطح (دو، سه، چهار)، رشته، نام حوزه علمیه، شهر، کشور، آدرس ایمیل.

 

5.نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد. هنگام ارسال مقاله باید نامه ‌ای مبنی بر تایید «نویسنده مسئول» با امضای کلیه نویسندگان مقاله به مجله ارسال شود.(فرم تعهدنامه)

 

فرمت استناد دهی

برای دریافت فرمت استناددهی این مجله کلیک کنید. فایل روش ارجاع دهی