موضوعات = امامت
نقد روایت رضایت دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله از خلیفه اول

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 9-39

10.22034/jep.2023.305736.1357

ناصر خوشنویس؛ زینب السادات حسینی


تحلیل مفهومی خطبه شقشقیه، با تأکید بر برجسته سازی به شیوه استعاره و کنایه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 167-187

10.22034/jep.2023.377298.1484

محمد موسوی بفروئی؛ محمد غفوری منش؛ احمد زارع زردینی؛ راضیه نظری


امامت باطنی در بصائرالدرجات و الارشاد

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 191-233

10.22034/jep.2022.312661.1365

مریم احدیان؛ فتحیه فتاحی زاده؛ عبدالحسین خسروپناه؛ پروین بهارزاده


نقد و بررسی دیدگاه ناصر الدین البانی مبنی بر حرمت توسل به زندگان و اموات

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 237-268

10.22034/jep.2023.369519.1468

مصطفی صالحی اردکانی؛ علی صالحی اردکانی


وحدت و جماعت در گستره قیام امام حسین علیه‌السلام

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 271-302

10.22034/jep.2023.374527.1483

سیدرضا مویدی؛ محمدامین حاکمی


نقد و بررسی دیدگاه ابن خلدون در رد آموزه مهدویت

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 359-390

10.22034/jep.2023.375027.1478

سکینه رستگار مقدم ابراهیمیان؛ حمید پارسانیا؛ صدیقه محمدی


تحلیل و بررسی روایات علائم حتمی ظهور و بداء پذیری در آنها

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 393-428

10.22034/jep.2023.359972.1451

علی طاهری دهنوی؛ سیدمجتبی جلالی