اهداف و چشم انداز

 

ارتقاء دانش علمی جامعه هدف نسبت به آموزه امامت و تسهیل سازی امر پژوهش و تحقیق در این موضوع.

در این راستا این نشریه آماده دریافت مقالات پژوهشی در گستره و دامنه موضوعات ذیل می باشد:

 

 

 

-          تبیین مبانی عقلی و وحیانی امامت اهل بیت علیهم السلام

 

-          پژوهش در موضوعات و مسائل مختلف در عرصه ی امامت ( چیستی ، قلمرو ، اهمیت و ضرورت ، شروط و مقامات امام ، خصائص و مناصب و وظائف امام ، راه های تعیین و تشخیص امام ، نصوص و ادله امامت ، وظائف امت نسبت به امام ، نقد ادله ی خلافت سائرین )

 

-          بررسی نظریه ها و رویکردهای مختلف فکری و مذهبی در باب امامت بصورت تطبیقی یا مستقل ( ادیان ، مذاهب و فرق ، مکاتب فکری ، جریان های نوپدید )

 

-          تاریخ پژوهی امامت ( تاریخ نهاد امامت ، تاریخ اندیشه ی امامت ، تاریخ فرهنگ امامت )

 

-          مطالعات میان رشته ای امامت ( امامت و سایر علوم )

 

-          نقد شبهات اساسی و به روز مخالفان نسبت به امامت در قالب های پژوهشی

 

-          سبک شناسی علمی آثار و فعالیت های امامت پژوهان بزرگ

 

-          روش شناسی مذاهب و جریان های مختلف کلامی ، حدیثی ، عرفانی ، فلسفی ، فرقه های اهل سنت و ...در باب امامت

 

-          معرفی و ماخذ شناسی آثار معتبر و برجسته ی علمی و پژوهشی کهن و معاصر در حوزه امامت