راهنمای نویسندگان

نشریه امامت پژوهی در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.

-  مقالات ارسالی به نشریه «امامت پژوهی» نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشد.

- نویسندگان باید فقط از طریق بخش  ارسال مقاله  سامانه نشریه امامت پژوهی جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

- تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است. مقالاتی که فاقد فرم تعهدنامه نویسندگان باشند، در روند داوری و انتشار قرار نمی گیرند.

 

 

انواع مقالات

 نشریه «امامت پژوهی» صرفا مقالات پژوهشی را می پذیرد.

* نشریه «امامت پژوهی» از پذیرش مقالات ترجمه‌ای معذور است.

ساختار مقالات

توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر مجله «امامت پژوهی» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی گردد. بنابراین نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.

1.درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.

2.درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد کلیدواژه ها باید بین 4 تا 10 کلیدواژه باشد.

3.حجم مقاله حداکثر 8000 کلمه باشد.

4.مشخصات فردی نویسندگان باید کامل باشد:

 

  1.  اعضای هیات علمی

 

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

 

  1.  دانشجویان

 

دانشجوی(کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

 

3. افراد و محققان آزاد

 

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

4. طلاب و حوزویان

سطح (دو، سه، چهار)، رشته، نام حوزه علمیه، شهر، کشور، آدرس ایمیل.

 

5.نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد. هنگام ارسال مقاله باید نامه ‌ای مبنی بر تایید «نویسنده مسئول» با امضای کلیه نویسندگان مقاله به مجله ارسال شود.(فرم تعهدنامه)

 

روش ارجاعدهی و تنظیم پاورقی

اگر بخواهیم به منبعی که مطلب درون متن از آن نقل شده، ارجاع دهیم، در پاورقی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

آیات قرآن: نام سوره: شمارۀ آیه.

کتاب ­ها: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب، شمارۀ جلد/شمارۀ صفحه. (در کتب تک ­جلدی قبل از شماره صفحه حرف "ص" می آید)

مقاله ­های نشریات: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، «عنوان مقاله»، نام مجله، شمارۀ مسلسل/ شمارۀ صفحه.

پایان­ نامه ­ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، «عنوان پایان­ نامه»، استاد راهنما، استاد مشاور، نام دانشگاه، نام دانشکده، تاریخ دفاع از پایان­ نامه.

مقاله­ های مجموعه­ مقالات: نام خانوادگی، نام (متعلق به نویسندۀ مقاله)، «عنوان مقاله»، نام مجموعه، "ص" شمارۀ صفحه.

مدخل ­های دانشنامه ­ها و دایرة­المعارف­ ها: نام خانوادگی، نام (متعلق به نویسندۀ مدخل یا کتاب)، اسم دانشنامه یا دایرة­المعارف، «عنوان مدخل»، شمارۀ جلد/ شمارۀ صفحه.

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مطلب، نشانی اینترنتی، تاریخ مراجعه.

روش تنظیم فهرست منابع

منابع مورد استفاده در مقاله را در پایان آن چنین فهرست می‌کنیم:

کتابها: نام‌خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا محقق، نوبت چاپ: ناشر، محل نشر، سال نشر.

مقالات از نشریات: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،  «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمارۀ مسلسل، زمان انتشار.

مقالات از مجموعه­ مقالات: نام‌خانوادگی، نام (متعلق به نویسندۀ مقاله)، «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام گردآورنده یا ویراستار کتاب، ناشر کتاب، محل نشر، زمان انتشار.

منابع الکترونیکی: نام‌خانوادگی، نام، «عنوان مطلب»،  نشانی اینترنتی، تاریخ مراجعه به سایت اینترنتی.

پایان­ نامه ­ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، «عنوان پایان نامه»، استاد راهنما، استاد مشاور، نام دانشگاه، نام دانشکده، تاریخ دفاع از پایان­نامه.

منابع لاتین نیز به همین نظم و با عبارات لاتین ذکر میشوند.

ابتدا منابع فارسی و عربی (کتاب ­ها، سپس پایان ­نامه­ ها، سپس مقالات، سپس منابع الکترونیک) از روی نام خانوادگی صاحبان اثر، به ترتیب الفبای فارسی، نوشته می‌شوند و بعد، منابع لاتین به ترتیب الفبای لاتین فهرست می‌شوند.

نکته قابل توجه در تنظیم فهرست منابع این­که «ال» در ابتدای نام خانوادگی نویسندگان نادیده گرفته می­شود.

در صورتی‌که نویسندگان یا مترجمان دو یا سه نفر باشند نام هر سه به همان ترتیبِ پشت جلد کتاب می‌آید، ولی اگر بیش از سه نفر باشند فقط نام اولین نفر می‌آید و در ادامه برای منابع فارسی، عبارت «و دیگران» و برای منابع لاتین«et al» ذکر می‌‌گردد.