اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست و رویکرد نشریه امامت پژوهی در اخلاق پژوهش:

- نشریه امامت پژوهی در همه زمینه های اخلاق پژوش (مسائل مربوط به نویسندگان، داوران، اعضای هیات تحریریه و ...) از اصول و قوانین کمیته بین المللی اخلاق در پژوهش (COPE (Committee on Publication Ethics   پیروی می کند.

- صحت و اعتبار محتوای مقالات ابتدا توسط دبیر تخصصی بررسی عمومی گردیده و تایید نهایی به لحاظ عدم وجود پلاجیاریزم و سرقت علمی در مقاله با استفاده از نرم افزار های مشابه یاب همچون سمیم نور انجام می شود.

- اطلاعات شخصی همه نویسندگان برای کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند (مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی، داوران، مشاوران و ...) کاملاً محرمانه بوده و در صورت هر گونه مشکل، نویسندگان حق پیگیری دارند.

- استفاده و انتشار مطالب مندرج در نشریه «امامت پژوهی» به شرط ذکر منبع بلامانع است.

- نشریه «امامت پژوهی» در مورد قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، پایبند به قوانین مجوز Creative Commons می باشد.

-دانلود متن کامل مقالات نشریه «امامت پژوهی»، بر اساس نظر صاحب امتیاز مجله تا اطلاع ثانوی، رایگان است. هر گونه سوء استفاده مالی از مقالات نشریه «امامت پژوهی» پیگرد قانونی دارد.
- نشریه «امامت پژوهی» اصل مقاله‌های رد شده یا انصرافی را از آرشیو  خود خارج می کند و هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ها نخواهد داشت.

 

 

مسئولیت های اخلاقی و حقوق نویسندگان

1.مقاله قبل از انتشار برای تایید نهایی به نویسنده ارجاع می شود.

2. مسئولیت صحت و اعتبار مطالب ارسالی به مجله بر عهده همه نویسندگان مقاله است.

3.آثار منتشر شده در مجله امامت پژوهی، بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه و مسئولان این نشریه نمی باشد.

4. در صورتی که نویسنده از آثار پژوهشی دیگران یا بخشی از پژوهش های خود، بدون ارجاع به سند اصلی، استفاده کند، سرقت علمی محسوب شده و چنانچه در مرحله ارزیابی و یا حتی پس از انتشار مقاله این تخلف اثبات شود، مطابق مقررات با نویسندگان برخورد می شود.

5. مسئولیت عدم معرفی و اشاره به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش، برعهده نویسندگان مقاله است.

6. نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با ذکر نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.

7. هر یک از نویسندگان مقاله موظفند به محض آگاهی از تخلف یا بی اخلاقی پژوهشی در مقاله (سرقت علمی و ادبی، داده سازی، گزارش نادرست، دستکاری در پژوهش و ...)، قبل یا پس از انتشار مقاله، موارد را با مستندات مربوطه به مجله گزارش دهند، تا براساس قوانین و مقررات مربوطه به آن رسیدگی گردد.

 

 

 مسئولیت های اخلاقی و قانونی داوران

1. داوران اجازه ندارند مقالاتی را که برای ارزیابی به آنها داده شده را قبل از انتشار، در اختیار سایر افراد و همکاران خود قرار دهند.

2.داوران مقاله باید صرفا بر اساس مستندات علمی اقدام به ارزیابی مقاله نموده و از دخالت سلیقه شخصی و فاقد پشتوانه علمی و مستند، در امر داوری خودداری کنند.

3. چنانچه در هر مرحله ای مشخص گردد داور مقاله در رد یا تایید مقاله مشخصی سهوا یا از روی غرض و سلیقه مرتکب خطا و یا بی اخلاقی شده است، نشریه بر اساس قوانین و دستورالعمل های مربوطه با داور برخورد خواهد کرد.