قابل توجه اساتید، دانشجویان و محققان گرامی

نشریه امامت پژوهی موفق به نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی بین المللی

DOAJ

گردید، از این پس همه مقالات این نشریه در سرتاسر دنیا قابل دسترس خواهد بود.

همچنین مقالات این نشریه در پایگاه های معتبر ذیل نیز قابل دسترس است.

CIVILICA

    

MagIran

 

NoorMagz  

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1401 

تحلیل مفهومی خطبه شقشقیه، با تأکید بر برجسته سازی به شیوه استعاره و کنایه

صفحه 167-187

10.22034/jep.2023.377298.1484

محمد موسوی بفروئی؛ محمد غفوری منش؛ احمد زارع زردینی؛ راضیه نظری


امامت باطنی در بصائرالدرجات و الارشاد

صفحه 191-233

10.22034/jep.2022.312661.1365

مریم احدیان؛ فتحیه فتاحی زاده؛ عبدالحسین خسروپناه؛ پروین بهارزاده


نقد و بررسی دیدگاه ابن خلدون در رد آموزه مهدویت

صفحه 359-390

10.22034/jep.2023.375027.1478

سکینه رستگار مقدم ابراهیمیان؛ حمید پارسانیا؛ صدیقه محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان