قابل توجه اساتید، دانشجویان و محققان گرامی

نشریه امامت پژوهی موفق به نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی بین المللی

DOAJ

گردید، از این پس همه مقالات این نشریه در سرتاسر دنیا قابل دسترس خواهد بود.

همچنین مقالات این نشریه در پایگاه های معتبر ذیل نیز قابل دسترس است.

CIVILICA

    

MagIran

 

NoorMagz  

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 30، آبان 1400 

تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر

صفحه 89-118

10.22034/jep.2022.327254.1396

روح الله کاظمی؛ محمدتقی سبحانی؛ سیدضیاء الدین میرمحمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان