جستاری در پایان  نامه های امامت پژوهان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جریان شیعه پژوهی به تبع اسلام شناسی دارای ابعاد وسیع و رویکردهای متنوعی است، حوزه هایی نظیر سیره ، حدیث ، کلام ، فقه ، فلسفه و عرفان و اخلاق ، فرق ، تاریخ و تمدن ، جغرافیا و مردم شناسی ، سیاست و اقتصاد موضوع تحقیق قرار گرفته است . .
از آن جا که دامنه ی بحث در مورد تشیع وسیع است ؛ ما در این مقاله به امامت که یکی از ریشه ای ترین ابعاد هویتی تشیع است پرداخته و نمونه هایی از مطالعات غربیان در موضوع امامت شیعی را دنبال می کنیم. برای این مهم تعدادی از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی که در مورد تشیع نوشته شده و ضمن آن به مسأله امامت توجه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
هدف اصلی ما در این مقاله اطلاع رسانی است و نقد و بررسی محتوایی رساله ها محتاج مجال دیگری است . ما در این مقاله رساله های معرفی شده را در قالب رویکردهایی که انتخاب نموده اند دسته بندی نموده ایم .