گفتمان مشترک میان تشیع و مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حجة‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد مسجدجامعى ، استاد دانشگاه و سالیانى سفیر ایران در واتیکان بوده‌اند. حضور چند ساله ی ایشان در واتیکان و مرکزیت مسحیت کاتولیک ، زمینه‌ای مناسب براى گفت‌وگو در موضوع «گفتمان مشترک میان تشیع و مسیحیت» شده است. آن چه که در این نوشتار آمده ، متن مصاحبه‌اى است که در دو جلسه برگزار گردیده است.
مباحثى که براى مسئله ی« گفتمان مشترک میان تشیع و مسیحیت» در نظر گرفته شده است ، شامل دو بخش می باشد؛ بخش اول به متدولوژى و روش بحث پرداخته و بخش دوم به موضوع هاى تخصصى مربوط می شود.