علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

متن پیش رو بخشى (= فصل چهارم) از تز دکتراى خانم دکتر لیندا جى. کلارک (Lynda G. Clarke)، (استاد دپارتمان دین در دانشگاه کنکوردیاى کانادا) با عنوان : اصول اعتقادى اولیة شیعه براساس منابع شیعى (Early Doctrine Of The Shiah According To The Shii Sources) است که در سال 1994میلادى در دانشگاه مکگِیل کانادا از آن دفاع کرد. کلارک در این رساله در دو فصل به بحث علم امامان پرداخته است: فصل سوم با عنوان : علم امامان؛ علم موروثى (The Knowledge Of The Imams: Inherited) و فصل چهارم با عنوان : علم امامان؛ علمی که شب و روز [به امام] مىرسد (The Knowledge Of The Imams: The °Ilm That Comes By Night And By Day )