اعتبار سنجی احادیث امان صادره درباره اهل بیت علیهم السلام و صحابه در منابع اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار رشته امامت تطبیقی عضو گروه حدیث و رجال؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

10.22034/jep.2022.305266.1356

چکیده

احادیث مشهور به «امان» به عنوان یکی دیگر از دستمایه های اعتقادی امامیه، دلیلی بر اثبات افضلیت اهل بیت علیهم السلام نسبت به صحابه است که حقانیت ایشان برای خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و امامت بر امّت را ثابت می نماید. این احادیث با تعدد طرق در منابع اهل سنت، روایات مقبولی هستند که در آنها «اهل بیت» علیهم السلام و «صحابه» با الفاظ مختلف از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، مایه امنیت امّت یا اهل زمین و یا بسان ستارگان هدایتگر معرفی شده اند؛ این نوشتار با اعتبار سنجی مجموع اسناد و طرق این حدیث و بررسی معارضات، نقل صحیح و اصلی این حدیث نبوی در امان بودن اهل بیت را بر خلاف صحابه ثابت نموده و کوشیده است انحصار جایگاه اهل بیت علیهم السلام در امنیت بخشی به امت را اثبات و ادعای ایشان مبنی بر امان بودن صحابه را باطل نماید.

کلیدواژه‌ها