بررسی روایات کنیۀ «ابوتراب»: نقدی بر نظریۀ اتان کلبرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه الحکمه وابسته به جامعه المصطفی، دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

10.22034/jep.2020.169858.1050

چکیده

ابوتراب یکی از کنیه­های علی(ع) است. دشمنی­های کینه­توزانه، به­ویژه در دورۀ بنی­امیه از سویی، و گونه‌های استعمال آن نزد پیروان از سویی دیگر، باعث شده زمینۀ صدور روایت کنیۀ ابوتراب، در هاله­ای از ابهام قرار گیرد؛ به طوری که اکنون در منابع شیعه و اهل سنت، دو دسته روایت دربارۀ خاستگاه اطلاق این عنوان از سوی پیامبر بر علی(ع)  ذکر شده است. اتان کلبرگ در مقالۀ «ابوتراب» مدعی است، ابوتراب نه از روی مدح، بلکه از روی نکوهش و مذمت، بر علی(ع) اطلاق شده است و شیعیان با جعل احادیثی به نفع علی بن ابی­طالب(ع) ، این عنوان را از مذمت به منقبت برگردانده­اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، با گردآوری این روایات در منابع شیعه و اهل سنت، به نقد دیدگاه کلبرگ و بررسی زمینه­های تاریخی این نقل­ها پرداخته است. دو نقد کلی دیدگاه کلبرگ عبارت­اند از: عدم فحص کامل وی دربارۀ خاستگاه­های این کنیه در منابع شیعه و اهل سنت، و اعتقاد بدون دلیل به تغییر تدریجی ذمّ به مدح توسط شیعیان.

کلیدواژه‌ها


ابن­ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة­الله، شرح نهج البلاغة، دار احیاء الکتب العربیة، بیروت، 1378 ق.
ابن­اثیر جزری، على بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، دار الفکر، بیروت، 1409 ق.
---------------، الکامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت، 1385 ق.
ابن‌اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق: محمود طناحی، اسماعیلیان، قم، 1364 ش.
ابن­اعثم کوفی، احمد بن اعثم، الفتوح، ترجمۀ محمد بن احمد مستوفى هروى، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران، 1372 ش.
---------------، الفتوح، دار الأضواء، بیروت، 1411 ق.
ابن­بطریق، یحیی بن حسن، عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، نشر اسلامی، قم، 1407 ق.
ابن­حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد بن حنبل، بیت الافکار الدولیة، ریاض، 1419 ق.
ابن‌خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، دار الفکر، بیروت، 1408 ق.
ابن­سعد، محمد بن سعد بن منیع، الطبقات الکبری، مکتبة الصدیق، طائف، 1414 ق.
ابن­شهر­آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، علامه، قم، 1379 ش.
ابن­طاوس، علی بن موسی، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف‏، خیام، قم، 1400 ق.
ابن­عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: على محمد البجاوی، دار الجیل، بیروت، 1412 ق.
ابن­عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، دار الفکر، بیروت، 1415 ق.
ابن‌غضائری، احمد بن حسین، الرجال، تحقیق: سید محمد رضا حسینی جلالی، دار الحدیث، قم، 1422 ق.
ابن­کثیر، اسماعیل بن عمر بن کثیر، البدایة و النهایة، دار الفکر، بیروت، 1407 ق.
ابن­منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر، بیروت، 1414 ق.
ابن­هشام، عبد الملک بن هشام، السیرة النبویة، تحقیق: مصطفى السقا و ابراهیم الأبیاری و عبد الحفیظ شلبی، دار المعرفة، بیروت.
ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبیین، مؤسسة دار الکتاب، قم، 1385 ق.
اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الائمة، بنی­هاشمی، تبریز، 1381 ق.
---------------، کشف الغمة، ترجمه و شرح: زواره­ای، اسلامیه، تهران، 1382 ش.
اشعری، سعد بن عبدالله، المقالات و الفرق، علمی و فرهنگی، تهران، 1360 ش.
امین، سید محسن، اعیان الشیعة، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1421 ق.
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دار ابن­ کثیر، بیروت، 1423 ق.
برسی، حافظ رجب، مشارق انوار الیقین، مؤسسة الاعلمی، بیروت، 1422 ق.
برقی، احمد بن محمد، المحاسن، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1370 ش.
بلاذری، احمد بن یحیى، انساب الأشراف، دار الفکر، بیروت، 1417 ق.
ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، وزارت ارشاد، تهران، 1374 ش.
حاکم حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1411 ق.
حائری یزدی، علی، إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب، موسسة الاعلمی، بیروت، 1422 ق.
 حر عاملی، محمد بن حسن، أمل الآمل، مکتبة الاندلس، نجف، 1385 ق.
---------------، وسائل الشیعة، موسسۀ آل البیت، قم، 1409 ق.
حلى، حسن بن یوسف، آینۀ یقین؛ ترجمۀ کشف الیقین، ترجمۀ سید مجتبی علوی، هجرت، قم، 1374 ش.
---------------، خلاصة الاقوال فی معرفة احوال الرجال، دار الذخائر، نجف، 1411 ق.
خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، مؤسسة البلاغ، بیروت، 1411 ق.
خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، اسلامی، قم، 1411 ق.
خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، اسماعیلیان، قم، 1391 ق.
خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، موسسة الخویی، نجف، 1403 ق.
ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، دار الکتاب العربی، بیروت، 1413 ق.
---------------، سیر اعلام النبلاء، دار الحدیث، قاهره، 1427 ق.
سید مرتضی، علی بن حسین، امالی المرتضی، کتابخانۀ آیت­الله مرعشی نجفی، قم، 1403 ق.
شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، جامعۀ مدرسین، قم، 1410 ق.
صدوق، محمد بن علی، الامالی، کتابچی، تهران، 1376 ش.
---------------، الخصال، جامعۀ مدرسین، قم، 1362 ش.
---------------، علل الشرایع، کتابفروشی داوری، قم، 1385 ش.
---------------، من لا یحضره الفقیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1413 ق.
طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، مؤسسۀ آل البیت، قم، 1417 ق.
طبری، محمد بن ابی­القاسم، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، مکتبة الحیدریة، نجف، 1383 ق.
طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، دار التراث، بیروت، 1387 ق.
----------------، تاریخ طبری، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، اساطیر، تهران، 1375 ش.
طوسی، محمد بن حسن، فهرس کتب الشیعة و اصولهم، مکتبة المحقق الطباطبائی، قم، 1420 ق.
عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة امام علی، المرکز الاسلامی للدراسات، بیروت، 1429 ق.
عقیلی، محمد بن عمرو، الضعفاء الکبیر، دار الکتب العلمیة، بیروت.
فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، مؤسسة دار الهجرة، قم، 1410 ق.
قطب­الدین راوندی، سعید بن هبة­الله، الخرائج و الجرائح، مؤسسة الامام المهدی، قم، 1409 ق.
قمی، شاذان بن جبرئیل، الفضائل، المطبعة الحیدریة، نجف، 1381 ق.
قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، دار الکتاب، قم، 1404 ق.
کشى، محمد بن عمر، رجال الکشی - اختیار معرفة الرجال، مؤسسۀ آل البیت، قم، 1363 ش.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، 1407 ق.
مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، دار احیاء التراث، بیروت، 1403 ق.
مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم: علمى و فرهنگى، تهران، 1374 ش.
----------------، مروج الذهب و معادن الجوهر، دار الهجرة، قم، 1409 ق.
منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین، کتابخانۀ آیت­الله مرعشی نجفی، قم، 1404 ق.
نجاشی، احمد بن علی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة، جامعۀ مدرسین، قم، 1365 ش.
نووی، یحیى بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1392 ق.
یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1399 ق.
ایزدی، مهدی و فقیه ایمانی، سید محمدرضا، «نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیۀ ابوتراب»، مطالعات قرآن و حدیث، شمارۀ 14، بهار و تابستان 1393.
پیشوایی، مهدی و رباطجزی، مجید، «نقد و بررسی گزارش­های وارده دربارۀ کنیۀ ابوتراب»، تاریخ اسلام در آینۀ پژوهش، شمارۀ 23، پاییز 1388.
قرائتی، حامد و صفری فروشانی، نعمت­الله، «لقب‌ها و کنیه‌ها به مثابۀ منابعی نویافته در جریان‌شناسی تاریخ اسلام؛ مطالعۀ موردی ابوتراب»، پژوهشنامۀ تاریخ اسلام، شمارۀ 19، پاییز 1394.
لاشیء، حسین، «ابوتراب نخشبی»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، جمعی از نویسندگان، مرکز دایرة­المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1367 ش.
مهریزی، مهدی، «نقد متن پیشینۀ تاریخی»، علوم حدیث، شمارۀ 26، زمستان 1381.
Kohlberg, Etan, Abu Turab (discussion of the name) in BSOAS, 41 (1978), pp. 347-352.