نویسنده = محمدحسین امامی جو
تعداد مقالات: 2
1. سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل‌دهی تاریخ سیاسی اسلام

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 177-215

محمدحسین امامی جو


2. بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-71

محمدحسین امامی جو؛ حسین رضوی