تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته درس خارج حوزه علمیه قم

چکیده

«سب» یکی از شیوه‌های ابراز تبری و بیزاری از دشمنان اهل‌بیت(ع) است؛ این پژوهش به بررسی جواز و عدم جواز سب می‌پردازد. از بررسی ادلهٔ قرآنی و روایی، جواز و مشروعیت، بلکه رجحان سب دشمنان اهل‌بیت(ع) به دست می‌آید. علاوه‌براین، سیرهٔ عملی معصومان در سب دشمنانشان، از تعداد قابل‌توجهی از روایات استفاده می‌شود. از نتایج این پژوهش این است که سب مفهومی عام دارد که هرگونه تحقیر و تنقیص لفظی که عرف تشخیص دهد را شامل می‌شود، اما در عین حال با «فحش» تفاوت دارد.
ناگفته نماند که این شیوهٔ ابراز تبری، مانند برخی دیگر از روش‌های آن -مثل لعن- در مقام تقیه جایز نیست. در تحقیق حاضر، مسئلهٔ سب دشمنان اهل‌بیت(ع) مورد بررسی قرار گرفته است و تقیه و رعایت سایر مصالح اهم، لحاظ نشده است.

کلیدواژه‌ها