تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه علمی مرکز تخصصی تبلیغ، قم، ایران.

چکیده

براساس آیات و روایات اهل‌بیت (ع) و روایات مشترک بین شیعه و اهل سنت، اهل‌بیت پیامبر(ص) از سوی خداوند به مقام «اصطفاء» نائل شده و با این مقام معرفی شده‌اند. این معرفی از جانب خدا، گاه در قرآن -مثل آیات «مباهله»، «تطهیر»، «اصطفاء حضرت مریم» و «وراثت کتاب» و سوره‌های «کوثر» و «انسان»- صورت گرفته و گاه از زبان رسول خدا(ص)-در قالب احادیثی همچون «ثقلین»، «سفینه»، «رضا و غضب حضرت زهرا(ع)» و «بضعة منی»- بوده است. آیات و روایات، همه گویای این مطلب‌اند که اهل‌بیت(ع)، ازجمله حضرت زهرا(ع)، برگزیدهٔ خداوند و مصطفای اویند. این موضوع از جهت بیان جایگاه حضرت زهرا(ع) در عالم وجود و برگزیدگی وی از سوی پرودگار در برابر همسران و زنان پیامبر(ص) و دیگر زنان عصر خویش، اهمیت آشکاری دارد.   

کلیدواژه‌ها