دلالت آیه مباهله بر خلافت بلافصل امیر المؤمنین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

حوزه علمیه قم

چکیده

در این نوشتار ابتدا داستان مباهله را به صورت اجمالی به نقل از سید بن طاووس رحمه الله مطرح می کنیم، سپس اندکی درباره واژه «مباهله» بحث خواهیم کرد و پس از آن به معرفی رُوات حدیث مباهله از طبقه صحابه و تابعین و دوره های مختلف تا اعصار متأخر می پردازیم. آن گاه نصوص حدیث را مطرح و بررسی خواهیم کرد و بعد از بیانی کوتاه درباره سند احادیث، بحث را با بررسی تحریفات صورت گرفته در روایات پی می گیریم.