درباره کتاب «الخصائص العلویه علی سائر البریه »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

چکیده

کتاب الخصائص العلویه علی سائر البریه، نوشته ابوالفتح محمد بن احمد بن علی نطنزی ـ از دانشوران سده ششم هجری ـ در زمره آثاری است که اصل آنها به دست نیامده و مفقود شده؛ اما منقولاتی از آن در کتاب های پس از او زیاد بوده است. بر اساس همین منقولات، شیخ علی آل کوثر ، به بازسازی و انتشار این کتاب پرداخته است.
در این تلاش علمی، 147 حدیث در 57 باب گرد آمده است.
متن کتاب، همراه با فهارس فنی مرتبط، دویست صفحه دارد و در سال 1433 قمری/ 1390 شمسی توسط مجمع احیاء الثقافه الإسلامیه در قم چاپ شده است.