قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

نویسنده در بخش اوّل مقاله، جایگاه امامان را در نزد شیعه به عنوان تنها مفسران حقیقی قرآن شناسانده و سپس به دیدگاه های امامیه دربارۀ قرآن اشاره کرده و تفاسیر امامیه را معرفی کرده است. در بحث از اصول تفسیری در نزد امامیه به مسأله تحریف قرآن اشاره کرده و پس از بیان نظر چند تن از علما، نظر شیعه را عدم تحریف قرآن دانسته است. در انتهای بحث، محمود ایوب به عنوان نمونه، آیه 67 سوره مائده را که به ماجرای غدیر خم می پردازد از منظرِ مفسّران شیعی مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها