کتاب الوصیه ابوموسی بجلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

چکیده

کتاب الوصیة، روایة عیسی بن المستفاد، ابی موسی البجلّی الضریر، (المتوفی سنة 220 هـ . ق.) عن الإمام موسی بن جعفر(علیه السلام)، أعاد جمعه وترتیبه: الشیخ قیس بهجت عطار مشهد: المکتبة المتخصّصة بأمیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، 1429 هـ = 1387. 180 ص(1)
نگارش کتابهایی با موضوع وصایت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، پیشینۀ دیرینه دارد. این کتابها با عناوینی همچون «اثبات الوصیة»، «الوصیة» و مانند آن، در فرهنگ اسلامی، نمود بارزی دارد، و می‌رساند که اصالت عقیده به وصایت حضرتش، ورای تحوّلات تاریخیِ نظرهای شیعیان یا تطوّرات سیاسی ـ اجتماعیِ جوامع شیعی است.