نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این گفتار، ضمن معرفی سه نظریۀ اصلی و معروف امامت یعنی نظریۀ امامیه، نظریۀ زیدیه و نظریۀ اسماعیلیه، به ارتباط این سه دیدگاه باهم پرداخته شده و بیان شده است که نظریۀ اسماعیلیه با پر رنگ کردن معنای باطنی برای امامت آن را به جریان غلو نزدیک می کند و دیدگاه زیدیه با تضعیف عصمت و جایگزینی اجتهاد به جای علمِ ویژه، خود را تحت تأثیر دیدگاه سنی قرار می دهد. سپس از تطور تاریخی نظریۀ امامیه بحث کرده و چهار نظریۀ تئوری متکلمان، محدثان، فلاسفه و عرفا را توضیح داده و از فقدان تبیین تئوریک دیدگاه محدثان خبر داده و اظهار امیدواری کرده است که این مهم در پایان نامه ها، مقالات و نوشته‌ها، بیشتر مورد توجّه قرار گیرد. 
 

کلیدواژه‌ها