اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده

یکی از احادیث منقول از رسول اکرم صلی الله علیه وآله  که دلالت روشنی بر امامت اهلالبیت علیهم السلام  دارد، حدیث سفینۀ نوح است که به اسانید مختلف در کتب اهل سنت و شیعه روایت شده است. هدف مقالۀ حاضر، بررسی سندی_ رجالی روایات پنج تن از صحابه: عبدالله بن زبیر، ابن عباس، علی بن ابیطالب علیه السلام ، ابوسعید الخدری و ابوذر غفاری بر اساس علم رجال و حدیث اهل سنت است. نتایج این مقاله بهروشنی نشان میدهد که برخی از اسانید حدیث، «صحیح» و برخی دیگر «حسن» و قابل احتجاج هستند. حتی اگر فرض شود همگی اسانید حدیث سفینه ضعیف باشند، ولی ازآنجاکه این اسانید «ضعیف» یکدیگر را تقویت میکنند، حدیث را به مرتبۀ «صحیح» میرسانند؛ زیرا هیچیک از راویان اسانید این حدیث، متهم به دروغگویی نیستند؛ بلکه صرفاً به خاطر ضعف حافظه، جهالت و یا مدلّس بودن، از سوی برخی علمای رجال تضعیف شدهاند.

کلیدواژه‌ها