ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه قم

چکیده

در این مقاله بعد از ارائۀ پیشینه­ای از تألیفات فریقین در موضوع ایمان ابوین رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، نظرات اندیشمندان و مستندات آنان مورد بررسی قرار گرفته و آشکار می­شود که دانشمندان امامیه، بر ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم اتفاق نظر دارند و این نظر، مستند به قرآن کریم، روایات نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم وائمۀ هدی علیهم السلامو حکم عقل است. قول اکثر اهل سنت به عدم ایمان ابوین پیامبر، علاوه بر این­که حتی نزد برخی از محققانشان مستند قابل قبولی ندارد، با آیات قرآن کریم و روایات، معارض و با حکم عقل نیز ناسازگار است؛ لذا برخی از اعلام اهل سنت که ایمان ابوین پیامبر را نپذیرفته­اند در عین حال به این نکته توجه داشته­اند که کفر و عدم ایمان والدین و اجداد نبی گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم از اعظم منفّرات است؛ بنابراین احتیاط و توقف را ترجیح داده­اند. شماری دیگر از اهل سنت قائل به ایمان والدین پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم شده­اند؛ولی چون تعداد قابل توجهی نیستند، برخی قول به ایمان ابوین رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم را فقط به امامیه نسبت داده­اند.
 

کلیدواژه‌ها