جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نراق

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

چکیده

پذیرش وجود لایه­های معرفتی برتر و لوازم آن، اهمیّت جایگاه اسرار در رسیدن به فهم دقیق از معارف ‏دینی را جلوه­گر می­سازد. نگاشتۀ حاضر می­کوشد با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با استفاده از داده­های ‏کتابخانه­ای، پس از بررسی معناشناختی سرّ و اشاره به خاستگاه آن در اسلام، دلایل استفادۀ پیشوایان شیعه ‏از اسرار را بیان دارد؛ سپس به اهمیّت واکاوی مسئلۀ سر و انتقال بخشی از اسرارِ موجود در میان ‏مجموعۀ معارفِ اهل بیت علیهم السلام می­پردازد؛ هم­چنین زوایای ایجابی و سلبی اسرار و افشای آن را نمایان ‏می­سازد تا با اثبات لایه­های متناظر آموزه­های شیعی، به پیامدهای آن مروری داشته باشد.‏
 

کلیدواژه‌ها