کلیدواژه‌ها = امام علی(علیه السلام)
تحلیل مفهومی خطبه شقشقیه، با تأکید بر برجسته سازی به شیوه استعاره و کنایه

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 167-187

10.22034/jep.2023.377298.1484

محمد موسوی بفروئی؛ محمد غفوری منش؛ احمد زارع زردینی؛ راضیه نظری