تعداد مقالات: 252
151. سیمای امامت در پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 265-296

بهروز همایی؛ راضیه سلیمانی


153. ولایت در سنت اسلامی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 207-235

مریا مسی داکیک؛ ترجمه گروه بررسی مطالعات امامت پژوهی در غرب انگلیسی زبان


155. بررسی لعن در قرآن و سنت

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-204

حامد فرج پور


156. منابع علم امام در قرآن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 165-186

محمدتقی شاکر اشتیجه


157. نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 179-210

رضا بیات


158. نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 211-247

سعید مقدس


159. بازخوانی سوره مائده به دنبال چهره نفاق

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-189

مسعود شکوهی


160. شخصیت شناسی علامه سیدمحمد قلی موسوی لکهنوی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 188-211

ناصرالدین انصاری قمی


161. جستاری در پایان  نامه های امامت پژوهان غربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 214-235

سید عبدالحمید ابطحی


162. بررسی احادیث موهم سیزده امام در الکافی

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 257-262

منصور پهلوان


164. شیوه‌های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 265-285

سید علی هاشمی


166. درباره کتاب «الخصائص العلویه علی سائر البریه »

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 249-254

عبدالحسین طالعی


167. نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی بررسی استنادهای کتاب مکتب در فرآیند تکامل

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 207-234

جواد علاء المحدثین


168. علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 187-214

لینداجی کلارک؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


169. گزارشی بر ادبیات رثایی آذری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 211-237

عیسی ثاقب بخشایشی


170. نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 249-271

سید مقداد نبوی رضوی


171. غــدیرخـم در آثار پژوهشى انگلیسى‌ زبان غرب

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 191-250

محمدمقداد امیری


172. بازتاب شیعه پژوهی در فضای مجازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 236-262

حمید رضا کاهانی


174. دیدگاه عالمان امامی پیرامون روایات نخستین مخلوق

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-74

محمد خادمی


175. چند نکته در معنای حدیث امر به دعای فرج

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-268

عبدالرسول یزدی نژاد