گزارشی از کتاب اثبات ولایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مرحوم آیه الله شیخ علی نمازی شاهرودی از دانشمندان بزرگی است که در تبیین عقاید شیعه - از جمله موضوع امامت-گامهای موثری برداشته است.نویسنده در مقاله حاضر،به معرفی کتاب اثبات ولایت و دو رساله «نورالانوار» و «علم غیب» ایشان همت گماشته است.وی در راستای این هدف،پس از ارائه شرح حال مختصری از نویسنده کتاب و آثار وی،اطلاعات مبسوطی را درباره کتاب مورد نظر ارائه می دهد و در ادامه،با بیان محتوای رساله های «نورالانوار» و «علم غیب»، مقاله خویش را به پایان می رساند.

کلیدواژه‌ها