واکاوی مقارنه امامت با نبوت تبلیغی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

2 پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

10.22034/jep.2020.184671.1074

چکیده

نبوت رسالتی الهی برای هدایت و راهنمایی انسان‌ها است که دو نوع تشریعی و تبلیغی داشته و هر دوی آن خاتمه یافته است. شیعه امامیه معتقد است پس از خاتمیت، امامت با نصب الهی جانشین نبوت شده و به هدایت و راهبری مردم همت می‌گمارد. باور به وجود امامت پس از خاتمیت، شبهه «نقض خاتمیت» را به دنبال دارد، اثبات تفاوت بین نبوت تبلیغی و امامت می‌تواند این شبهه را برطرف کند، از این رو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نبوت تبلیغی و امامت از حیث کارکرد و رسالت، با هم تفاوت دارند یا خیر؟، جستار پیش‌رو بر آن است که با ابزار کتابخانه‌ای و روش تحلیل و سنجش داده‌ها به بررسی تطبیقی کارکرد این دو منصب الهی بپردازد. نتیجه به دست آمده حاکی است؛ نبوت تبلیغی عمده کارکردش تبلیغ شرایع گذشته، تحکیم حاکمیت نبی صاحب شریعت و ارائه طریق است اما امامت، علاوه بر آن، مسئول تحقق بخشیدن دستورات الهی، تشکیل حکومت دینی و نفوذ در نفوس مستعده در راستای هدایت تکوینی است.

کلیدواژه‌ها