تعداد مقالات: 252
101. مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه

دوره 4، شماره 13.14، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-160

علی امیرخانی


104. اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-176

رسول چگینی


105. تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 147-172

محمد عشائری؛ حامد دژآباد؛ معین معروفی


107. زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 155-181

عبدالمجید اعتصامی


110. سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی»

دوره 6، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-186

حمیدرضا آذری نیا؛ محمدحسین افروخته


111. قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-146

سید علی هاشمی


112. امام و قوای بصری

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 113-146

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


114. روابط اهل سنت شبه قاره با شیعه در حوزه سیاست و اندیشه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 122-156

سید مهدی علیزاده موسوی


115. معرفی منظومه غزوات

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-150

علیرضا عبدالهی کجوسنگی


117. نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-177

آسیه استادی؛ سید مجید نبوی


118. بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 151-181

رضا قربانی زرین


121. معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم

دوره 4، شماره 13.14، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-183

مهدی مجتهدی


122. تفویض تشریع به معصومان علیهم السلام در رویکرد عالمان امامی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 161-185

مهدی صفری؛ محمد کرمانی کجور


123. نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 167-192

عبدالهادی احمدی


124. ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-200

عبدالمجید زهادت


125. نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)»

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-203

رسول چگینی؛ مهدی فرمانیان