امام و قوای بصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اتان کولبرگ[2]، پژوهش گر، شیعه شناس معروف و پر اثر و استاد معاصر دانشگاه عبری اورشلیم در اسرائیل است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان، با تز دکترا با عنوان نگرش تشیع امامی به صحابة پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم ، دریافت کرد.مقالة زیر با عنوان «امام و قوای بصرى»، یکی از نوشته  های اوست که گرچه ممکن است صرفاً مقاله  ای گزارشی در مورد یکی از توانایى های امام در امامت شیعی باشد؛ اما ـ همان گونه که خواهیم دید ـ پاورقى های مفصل و متنوع او در این مقاله و مراجعة او به منابع فراوان متنوعی چون: علل  الشرائع صدوق، مناقب ابن  شهرآشوب، کامل الزیارات ابن  قولویه، اکمال  الدین صدوق، المختصر حلی، الخرائج و الجرائح قطب راوندی، بصائرالدرجات صفار قمى، الاحتجاج طبرسی، دلایل  الإمامة طبری، اثبات  الهداة عاملی، تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام ، تفسیر عیاشی، تفسیر صافی فیض، تفسیر علی بن ابراهیم قمی، کافی کلینی، بحارالانوار مجلسی، رسائل شریف مرتضی، الاختصاص مفید، مرآةالعقول مجلسی، تفسیر البرهان بحرانی و دیگر منابع نشان مى دهد که تا چه حد و با چه دقتى، حتی در موضوعی جزئی به مطالعه و بررسی و مرور منابع، از جمله منابع شیعی پرداخته است.