کلیدواژه‌ها = امام
تعداد مقالات: 8
1. واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-146

10.22034/jep.2020.184671.1074

اسدالله کرد فیروزجایی؛ قربان آهنگری کیاسری


2. نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 167-192

10.22034/jep.2018.91178

عبدالهادی احمدی


3. بررسی گزارۀ «لا تجتمع اُمتی علی الضلالة» و جایگاه آن در اصل امامت

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-138

10.22034/jep.2017.88398

سعید توکلی زاده؛ محمدتقی شاکر


4. پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-103

سید علی احمدی فروشانی


5. معرفی «مجموعه مقالات علم امام»

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 255-275

محمدحسن نادم


6. بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-80

سید هادی سید وکیلی؛ صفیه سهرابی


7. منابع علم امام در قرآن

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 165-186

محمدتقی شاکر اشتیجه


8. نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 211-247

سعید مقدس