کلیدواژه‌ها = علی(ع)
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-160

مهدی فرمانیان؛ عباس خسروی


2. نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-177

آسیه استادی؛ سید مجید نبوی