کلیدواژه‌ها = مرسلات ائمه
تعداد مقالات: 1
1. صحفی بودن امامان، انگاره ای شاخص در اعتبار احادیث اهلبیت (ع)

دوره 6، شماره 19، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-83

سید عبدالحمید ابطحی