کلیدواژه‌ها = ائمۀ اثناعشر
تعداد مقالات: 2
1. رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل»

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-88

امیررضا حقیقت خواه؛ محمدرضا معینی


2. بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 151-181

رضا قربانی زرین