نویسنده = محمدتقی سبحانی
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی نهادینه‌کردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر(ع)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-27

روح الله رجبی پور؛ محمدتقی سبحانی


2. مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 115-162

محمدتقی سبحانی؛ سید مصطفی مطهری