نویسنده = حامد فرج پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی لعن در قرآن و سنت

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-204

حامد فرج پور