نویسنده = محمدرضا فخر روحانی
تعداد مقالات: 3
1. کلمات قصار امیرمومنان(ع) در نگاه اوکلی

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 270-271

محمدرضا فخر روحانی


2. نقش حکمتهای نهج البلاغه در تحول زندگی محققی از هند

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 275-276

محمدرضا فخر روحانی


3. نکته ای در باب غدیر خم

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 286-286

محمدرضا فخر روحانی