نمایه نویسندگان

آ

 • آذری نیا، حمیدرضا هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]

ا

 • ابطحی، سید عبدالحمید چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 9-30]
 • اخوان مقدم، زهرا منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت» [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 237-268]
 • اخوان مقدم، زهرا منبع شناسیِ موضوع «رجعت» [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 217-236]
 • اسفندیاری، موسی حدیث «مرگ جاهلی» و دلالت آن بر «اصل انگاری امامت» [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 79-114]
 • اسکندری، حسین حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 9-44]
 • اسماعیلی، محمد کاظم بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-117]
 • اعتصامی، عبدالمجید مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 185-213]
 • افروخته، محمدحسین هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]
 • امامی جو، محمدحسین سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل‌دهی تاریخ سیاسی اسلام [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 177-215]
 • امیرخانی، علی مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • امیری، رضا نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]

چ

 • چگینی، رسول اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 147-176]

ح

د

ع

 • عالمی، سید محمد بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • عزیز وکیلی، طاهر بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]

ک

م

 • مجتهدی، مهدی معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 161-183]
 • مرادی سحر، رضا منبع شناسیِ موضوع «رجعت» [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 217-236]
 • مقدم، حامد نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 119-152]

ن

 • نادم، محمدحسین علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • نبوی، سید مجید منبع شناسیِ موضوع «رجعت» [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 217-236]

ی

 • یاوری سرتختی، محمدجواد نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]