نمایه نویسندگان

آ

 • آذری نیا، حمیدرضا مردم شناسی باور به امام عصر به روایت مسکوکات قبل صفوی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 251-201]

ا

 • اخوان مقدم، زهره بررسی دیدگاه «ماریا دکاکه» درباره جنگ صفین در دایره‌المعارف قرآن لیدن بر اساس نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 391-420]
 • ادایی خضری، فاطمه کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-86]
 • اسدی، مرتضی اعتبار سنجی احادیث امان صادره درباره اهل بیت علیهم السلام و صحابه در منابع اهل سنت [دوره 11، شماره 2، 1400]
 • اسفندیاری، موسی بازخوانی مولفه های «امامت شناسی» درجریان کلامی-عقلی مدرسه حله [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 171-202]
 • اعتصامی، عبدالمجید اندیشة برائت نزد اصحاب در عصر صادقین علیهما السلام [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 235-263]
 • اقوام‌کرباسی، اکبر واکاوی مفهوم امامت در اندیشة زراره و خاندانش [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]
 • اکبری راد، طیبه چگونگی رابطه "ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام" و "عبادات" در تراث روایی شیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • الهی راد، صفدر بررسی نظریه مشروعیت «قهر و غلبه» و ادلة آن در کلام سیاسی اشاعره [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 471-496]
 • الویری، محسن واکاوی امامت الهی در دوره مکی بر پایه گزاره تاریخی دعوت قبیله بنی عامر بن صعصعه به اسلام (نسخه اصلاحی) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 423-467]
 • الیاسی، هادی واکاوی مفهوم امامت در اندیشة زراره و خاندانش [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 209-232]

ج

 • جمالی، حسین استشهاد امیرالمؤمنین به حدیث غدیر در مسند احمد بن حنبل [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 205-248]

ح

 • حاجی عبدالباقی، مریم چگونگی رابطه "ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام" و "عبادات" در تراث روایی شیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • حسینی پور، سید محمد بازپژوهی تأویل واژۀ «نور» در قرآن کریم به «ولایت معصومان علیهم السلام» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 9-40]

خ

 • خسروپناه، عبدالحسین بررسی صدور عبارت «أ لست أولی بکم من أنفسکم» در خطبه غدیر از منابع اهل‌سنت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 267-294]
 • خوشدونی، مهدی بازنگاهی به تفسیر آیه «النَّبَإِ الْعَظِیم» در پرتو احادیث امامیه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 43-72]

ر

 • رضایی کلیری، ابراهیم واکاوی نقش باورهای اختلافی و زمینه های آن در شکل گیری جنگ جمل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 415-443]
 • روستائی، اکبر واکاوی امامت الهی در دوره مکی بر پایه گزاره تاریخی دعوت قبیله بنی عامر بن صعصعه به اسلام (نسخه اصلاحی) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 423-467]

س

 • سبحانی، محمدتقی وحدت و تقریب بر پایة امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 103-142]
 • سبحانی، محمدتقی تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-118]
 • سرخه ای، احسان بازپژوهی خبر ثعبان در مناقب امیرالمؤمنین(ع) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 175-206]
 • سلطانی، سید محمد واکاوی نقش باورهای اختلافی و زمینه های آن در شکل گیری جنگ جمل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 415-443]
 • سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم تحلیل و بررسی مبانی کلامی اثبات فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام در حادثة لیله المبیت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 75-100]

ع

 • عزیزی، ربابه بررسی دیدگاه «ماریا دکاکه» درباره جنگ صفین در دایره‌المعارف قرآن لیدن بر اساس نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 391-420]
 • عشریه، رحمان بازپژوهی تأویل واژۀ «نور» در قرآن کریم به «ولایت معصومان علیهم السلام» [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 9-40]
 • علیزاده نجار، مرتضی وحدت و تقریب بر پایة امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 103-142]

ف

 • فاریاب، محمدحسین گستره افضلیت امام بر اساس عقاید شیعه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 145-171]
 • فتاحی زاده، فتحیه کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-86]

ک

 • کاظمی، روح الله تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-118]

م

 • محسنی، حسین مردم شناسی باور به امام عصر به روایت مسکوکات قبل صفوی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 251-201]
 • محصص، مرضیه کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی صحیفه سجادیه‌ درباره امامت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 55-86]
 • مرادی نسب، حسین بازپژوهی خبر ثعبان در مناقب امیرالمؤمنین(ع) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 175-206]
 • مطهری، محمدمهدی مناسبات اجتماعی و سیاسی غالیان و امامیه در عصر حضور امامان(ع) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 379-412]
 • منصوری مطلق، فاطمه چگونگی رابطه "ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام" و "عبادات" در تراث روایی شیعی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 121-138]
 • موسوی اصفهانی، سید رضا اصل انگاری آموزه امامت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 9-52]
 • موسی پور، جاسم بررسی صدور عبارت «أ لست أولی بکم من أنفسکم» در خطبه غدیر از منابع اهل‌سنت [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 267-294]
 • میرمحمدی، سیدضیاء الدین تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-118]

ن

 • نصیری، محمدحسین اصل انگاری آموزه امامت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 9-52]
 • نصیری، محمدحسین استشهاد امیرالمؤمنین به حدیث غدیر در مسند احمد بن حنبل [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 205-248]

ه

 • همایون فرد، لیلا بررسی جایگاه سنت استخلاف در مصداق یابی جانشینی پیامبر (ص)(با تاکید بر روایات تاریخی ) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 141-167]

ی

 • یارمحمدیان، محمدتقی امامت از دیدگاه متهمان به غلو کوفه و امتداد آن تا پایان عصر حضور [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 297-375]
 • یعقوب زاده، هادی بررسی جایگاه سنت استخلاف در مصداق یابی جانشینی پیامبر (ص)(با تاکید بر روایات تاریخی ) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 141-167]