سخن سردبیر

دوره 2، شماره 8، دی 1391، صفحه 2-4


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 2-3


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 2-3


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 2-6


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 4، دی 1390، صفحه 2-3


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 2-3


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 2-3


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 2-3


ازدیاد علم امام از منظر قرآن

دوره 7، شماره 1، تیر 1396، صفحه 7-34

10.22034/jep.2017.85880

محمدتقی یارمحمدیان


حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 9-34

علی نصیری؛ محمد کاظم اسماعیلی


بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد

دوره 4، شماره 16، دی 1393، صفحه 9-42

سید محمد عالمی


حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین

دوره 4، شماره 13.14، فروردین 1393، صفحه 9-44

حسین اسکندری


پروندۀ علمی «بشارت به ائمۀ اثنا‌عشر»

دوره 3، شماره 12، دی 1392، صفحه 9-16

محمد قندهاری


مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ »

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 9-37

علی نصیری؛ محمدحسین نصیری


نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 9-34

علی امیرخانی