کلیدواژه‌ها = امامت
وحدت و تقریب بر پایة امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین

دوره 11، شماره 1، تیر 1400، صفحه 103-142

10.22034/jep.2021.294482.1325

مرتضی علیزاده نجار؛ محمدتقی سبحانی


اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 7-63

10.22034/jep.2019.111714

محمدتقی یارمحمدیان


واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 129-146

10.22034/jep.2020.184671.1074

اسدالله کرد فیروزجایی؛ قربان آهنگری کیاسری


تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 147-172

10.22034/jep.2018.91169

محمد عشائری؛ حامد دژآباد؛ معین معروفی


ازدیاد علم امام از منظر قرآن

دوره 7، شماره 1، تیر 1396، صفحه 7-34

10.22034/jep.2017.85880

محمدتقی یارمحمدیان


چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع)

دوره 6، شماره 19، فروردین 1395، صفحه 85-125

10.22034/jep.2016.62803

ابراهیم دستلان


عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم

دوره 4، شماره 15، مهر 1393، صفحه 109-145

محسن دیمه کار گراب


مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 115-162

محمدتقی سبحانی؛ سید مصطفی مطهری


زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 155-181

عبدالمجید اعتصامی


نظریه امامت در اسماعیلیه

دوره 3، شماره 10، تیر 1392، صفحه 183-218

مهدی فرمانیان؛ ریحانه هاشمی(شهیدی)


مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 7-44

سید علی حسینی میلانی؛ محمدحسین رحیمیان


تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 79-117

محمد خادمی