کلیدواژه‌ها = امام علی(ع)
راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 65-97

10.22034/jep.2020.166660.1040

ولی الله حسومی؛ محمدحسین موسوی؛ ام البنین کیخا


بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین

دوره 7، شماره 1، تیر 1396، صفحه 115-147

10.22034/jep.2017.85884

طاهره سادات طباطبائی امین؛ زهره اخوان مقدم؛ فریبا شهیدی فر