نویسنده = �������� �������������������� ��������
چگونگی رابطه "ولایت اهل‌بیت علیهم‌السلام" و "عبادات" در تراث روایی شیعی

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 121-138

10.22034/jep.2022.315835.1374

فاطمه منصوری مطلق؛ مریم حاجی عبدالباقی؛ طیبه اکبری راد