نویسنده = روح الله کاظمی
تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 89-118

10.22034/jep.2022.327254.1396

روح الله کاظمی؛ محمدتقی سبحانی؛ سیدضیاء الدین میرمحمدی


علل اختلاف شیعیان عصر حضور در تشخیص مصداق امام

دوره 4، شماره 16، دی 1393، صفحه 43-83

روح الله کاظمی نجف آبادی


تحیّر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن

دوره 4، شماره 13.14، فروردین 1393، صفحه 115-136

روح الله کاظمی