نویسنده = ���������������� ����������������
نقش شورا در امامت

دوره 2، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 9-34

سید علی میلانی؛ محمدحسین رحیمیان