نویسنده = ������������ ����������������
ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن

دوره 1، شماره 4، دی 1390، صفحه 7-56

غلامحسین زینلی