نویسنده = ������������������ �������������� ����������
تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 89-118

10.22034/jep.2022.327254.1396

روح الله کاظمی؛ محمدتقی سبحانی؛ سیدضیاء الدین میرمحمدی