نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار شیعی به زبان های اروپایی منبع شناسی ترجمه های نهج البلاغه به برخی زبان های غیر عربی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 337-359]
 • آخرالزمان نقد ادّعای وام‌گیری باور رجعت در میان شیعۀ امامیه از زرتشتیان ایرانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 105-130]
 • آستین کنش‌ گفتاری حدیث «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه» بر اساس دیدگاه آستین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-130]
 • آشوب های اجتماعی مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • آفرینش نوری آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 29-51]
 • آل بویه مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • آمنه بنت وهب ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 173-200]
 • آموزۀ امامت گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • آیات مدنی بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • آیات مکی بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • آیه 55 سوره مائده ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-56]
 • آیه ولایت تأملی در معنای «رکوع» در آیه ولایت [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 229-251]
 • آیه ولایت ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-56]
 • آیۀ اکمال اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در سورۀ مائده با استفاده از روش «تفسیر ساختاری» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-115]
 • آیۀ صدیقین نقد و بررسی استدلال فخررازی به آیۀ صدیقین بر خلافت ابوبکر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-185]

ا

 • ائمۀ اثناعشر رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • ائمۀ اثناعشر بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 151-181]
 • اباصلت هروی اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • ابناء الرضا؟عهم؟ الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • ابن تیمیه نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]
 • ابن تیمیه نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 173-203]
 • ابن‌تیمیه حرانی بررسی دلایل ناصبی بودن ابن‌تیمیه با تکیه بر آثار وی، و دیدگاه علمای اهل سنت پیرامون ناصبی بودن او [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 139-175]
 • ابن‌عباس جریان‌شناسی تشیع در قرن اول: بررسی موردی رویکرد اعتقادی ابن‌عباس و عباسیان به امامت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 7-38]
 • ابن‌قبه رازی بازخوانی امامت در اندیشۀ نوبختیان و معتزلیان شیعه ‌شده با تأکید بر آرای ابن‌ قبه رازی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 77-106]
 • ابن‌منیر طرابلسی هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]
 • ابوالجارود (زیاد بن منذر) جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 183-216]
 • ابوالخطاب بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]
 • ابوالفضل برقعی بازبینی نگاه جریان سلفی‌گری ایرانی به مؤلفه علم امام با محوریت نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 193-217]
 • ابوبکر نقد و بررسی استدلال فخررازی به آیۀ صدیقین بر خلافت ابوبکر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-185]
 • ابوتراب بررسی روایات کنیۀ «ابوتراب»: نقدی بر نظریۀ اتان کلبرگ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 183-213]
 • ابوسُمَینة جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راویان متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذیری آنها [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-132]
 • ابوصادق ازدی فضیلت مشابهت حضرت علی (ع) با حضرت عیسی (ع): سیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق ازدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-82]
 • ابوهاشم جعفری حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 217-253]
 • ابوین پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 173-200]
 • اتان کلبرگ بررسی روایات کنیۀ «ابوتراب»: نقدی بر نظریۀ اتان کلبرگ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 183-213]
 • اتهام به غلوّ جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راویان متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذیری آنها [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-132]
 • اجماع معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 35-86]
 • اجماع بررسی گزارۀ «لا تجتمع اُمتی علی الضلالة» و جایگاه آن در اصل امامت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-138]
 • احادیث ائمۀ اثناعشر حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 217-253]
 • احادیث دوازده امام بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 151-181]
 • احادیث موثق سند خطبه طولانی غدیر در التحصین [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 87-115]
 • احتضار بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-117]
 • احمد بن محمد بن خالد برقی حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 217-253]
 • احمد بن محمد بن خالد برقی ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 155-179]
 • احیاء والدین پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 173-200]
 • اخبار دوازده امام جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 183-216]
 • اخباریان فراز و فرود اندیشۀ اخباریان در فرآوری «نظریۀ امامت» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-79]
 • اختلاف اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 147-176]
 • اختلاف شیعیان علل اختلاف شیعیان عصر حضور در تشخیص مصداق امام [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 43-83]
 • ادبیات آئینی گزارشی بر ادبیات رثایی آذری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 211-237]
 • ادبیات رثای آذری گزارشی بر ادبیات رثایی آذری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 211-237]
 • ادبیات ولایی گزارشی بر ادبیات رثایی آذری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 211-237]
 • ازدواج امام جواد(ع) نگاهی به روایت تزویج امام جواد(ع) با امّ‌‌ الفضل [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-190]
 • ازدیاد ازدیاد علم امام از منظر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • اساس نظریه امامت در اسماعیلیه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 183-218]
 • اسامة بن زید سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل‌دهی تاریخ سیاسی اسلام [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 177-215]
 • استعمال لفظ در اکثر از معنا تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • استمرار سلسلۀ حجت‌های الهی نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • اسرائیلیات نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • اسرار جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 131-173]
 • اسلام شناسی بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • اسماعیل دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 167-204]
 • اسماعیلیه نظریه امامت در اسماعیلیه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 183-218]
 • اسوه الهی وجوه اضطرار به حجت الهی در کلام ائمه(ع) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • اشاعره جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • اصحاب امام صادق علیه السلام جُستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 73-106]
 • اصحاب سر جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 131-173]
 • اصحاب و لعن بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]
 • اصطفاء تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • اصل انگاری امامت حدیث «مرگ جاهلی» و دلالت آن بر «اصل انگاری امامت» [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 79-114]
 • اضطرار به حجت وجوه اضطرار به حجت الهی در کلام ائمه(ع) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • اطاعت امام وظایف امت در برابر امام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 81-107]
 • اطاعت و فرمانبرداری از امام بررسی شواهد تاریخی باورمندی شیعه به مقام -مفتـرض الطاعـه بودن امـام - با تأکید بر سه قرن اوّل [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-68]
 • اعتصام به اهل بیت جایگاه امامت در آیه اعتصام با تکیه بر مبنای حبل الله [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 7-37]
 • اعجاز امام واکاوی «نظریۀ امامت» در اندیشۀ محدّثان قم [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 9-40]
 • افتراض طاعت امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 121-154]
 • افتراض طاعت زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 155-181]
 • افتراض طاعت بررسی شواهد تاریخی باورمندی شیعه به مقام -مفتـرض الطاعـه بودن امـام - با تأکید بر سه قرن اوّل [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-68]
 • افزایش علم امام اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • افضلیت تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • الامامة و النص تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • التحصین (کتاب) سند خطبه طولانی غدیر در التحصین [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 87-115]
 • القطرة من بحار مناقب النبی و العترة (کتاب) القَطرَة من بحار مناقب النبی و العِترَة [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 225-242]
 • الکافی جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راویان متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذیری آنها [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-132]
 • المحاسن حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 217-253]
 • الهام شیوه‌های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 265-285]
 • امام پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 69-103]
 • امام معرفی «مجموعه مقالات علم امام» [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 255-275]
 • امام بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 53-80]
 • امام منابع علم امام در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 165-186]
 • امام نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 211-247]
 • امام بررسی گزارۀ «لا تجتمع اُمتی علی الضلالة» و جایگاه آن در اصل امامت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-138]
 • امام نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]
 • امام واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 129-146]
 • امامان از نسل اسماعیل دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • امامان جور شناخت امامان حقّ از امامان جور بر پایه شاخصه ها با محوریت احادیث نبوی «ائمة اثناعشر» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 125-150]
 • امامان دوازده گانه حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 89-123]
 • امامت نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]
 • امامت عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 109-145]
 • امامت نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]
 • امامت مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]
 • امامت زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 155-181]
 • امامت نظریه امامت در اسماعیلیه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 183-218]
 • امامت مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]
 • امامت تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 79-117]
 • امامت چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 85-125]
 • امامت واکاوی نقّادانه روش مادلونگ در فهم گزارش های پیرامون جانشینی پیامبر(ص)(بر مبنای کتاب «جانشینی محمّد، مطالعه ای در مورد خلافت نخستین») [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 215-181]
 • امامت کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 9-62]
 • امامت تبیین مفاهیم امامت و ولایت در کتیبه‌های مذهبی ادوار مختلف «بررسی موردی دورهٔ تیموری و صفوی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-240]
 • امامت ازدیاد علم امام از منظر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • امامت رهگیری اندیشه «نصب الهی امامان» در سیره و سخن حضرت زهرا(س) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-88]
 • امامت تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • امامت جریان‌شناسی تشیع در قرن اول: بررسی موردی رویکرد اعتقادی ابن‌عباس و عباسیان به امامت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 7-38]
 • امامت اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • امامت واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 129-146]
 • امامت فراز و فرود اندیشۀ اخباریان در فرآوری «نظریۀ امامت» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-79]
 • امامت بازخوانی امامت در اندیشۀ نوبختیان و معتزلیان شیعه ‌شده با تأکید بر آرای ابن‌ قبه رازی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 77-106]
 • امامت اعم دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 35-68]
 • امامت امام علی (ع) واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 9-47]
 • امامت امام علی(ع) فرود ستاره در خانه علی(ع)، میان باورپذیری و ناباوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 153-127]
 • امامت امیرالمؤمنین نقد بازخوانی تشیع [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 115-152]
 • امامت‌پژوهی رویکرد «امامت‌ تبیینی» عرصه‌ای گمنام در امامت‌پژوهی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-58]
 • امامت‌ تبیینی رویکرد «امامت‌ تبیینی» عرصه‌ای گمنام در امامت‌پژوهی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-58]
 • امامت ‌تطبیقی رویکرد «امامت‌ تبیینی» عرصه‌ای گمنام در امامت‌پژوهی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-58]
 • امامت خاصه نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 9-34]
 • امامت در تورات دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • امامت در کودکی نگاهی به روایت تزویج امام جواد(ع) با امّ‌‌ الفضل [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-190]
 • امامت عامه نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 9-34]
 • امامت و جانشینی امیرمومنان علی(ع) غدیر آخرین جایگاه اعلام عمومی جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 3-28]
 • امام جواد علیه السلام نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]
 • امام حسن(ع) امام حسن(ع) و پیش‌بینی صلح با معاویه: بازاندیشی سیاست راهبردی امام حسن(ع) در مواجهه با معاویه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-146]
 • امام حسن(ع) بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 77-103]
 • امام رضا(ع) واکاوی احتمال های معنایی در روایات «الإمام لا یغسله إلا الإمام» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-74]
 • امام رضا علیه‌السلام بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]
 • امام سجاد علیه السلام مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 185-213]
 • امام عسکری(ع) جنبش هرمنوتیکی عباسیان و انقلاب فرهنگی امام حسن عسکری(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 109-151]
 • امام عسکری علیه السلام نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]
 • امام علی بن ابی‌طالب(ع) تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]
 • امام علی (ع) معرفی منظومه غزوات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 125-150]
 • امام علی(ع) بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • امام علی(ع) جریان‌شناسی تشیع در قرن اول: بررسی موردی رویکرد اعتقادی ابن‌عباس و عباسیان به امامت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 7-38]
 • امام علی(ع) راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 65-97]
 • امام علی(ع) کنش‌ گفتاری حدیث «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه» بر اساس دیدگاه آستین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-130]
 • امام کاظم(ع) واکاوی احتمال های معنایی در روایات «الإمام لا یغسله إلا الإمام» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-74]
 • امام کاظم علیه السلام جُستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 73-106]
 • امام مهدی(عج) سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 169-186]
 • امام هادی علیه السلام نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]
 • امامی آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 29-51]
 • امامیه مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • امامیه معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 161-183]
 • امامیه جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • امان امت اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 147-176]
 • امت بررسی گزارۀ «لا تجتمع اُمتی علی الضلالة» و جایگاه آن در اصل امامت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-138]
 • امیرالمؤمنین آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 29-51]
 • امیرالمؤمنین علیه السلام علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • امیرمؤمنان(ع) کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 9-62]
 • انبیا واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 129-146]
 • انتخاب رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • انتظار فرج وظایف امت در برابر امام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 81-107]
 • انحصارگرایی شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • اندیشه اصلاح دینی نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 249-271]
 • اندیشۀ نصب الهی امام چگونگی نهادینه‌کردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر(ع) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 7-27]
 • انساب الأشراف بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 39-71]
 • انقلاب فرهنگی جنبش هرمنوتیکی عباسیان و انقلاب فرهنگی امام حسن عسکری(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 109-151]
 • اهل بیت مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]
 • اهل بیت زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 155-181]
 • اهل بیت(ع) حضرت علی(ع) نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 173-203]
 • اهل‌بیت علیهم‌السلام اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 147-176]
 • اهل بیت علیهم السلام و لعن بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]
 • اهل حدیث مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • اهل حدیث جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • اهل حل و عقد معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 35-86]
 • اهل حل و عقد جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • اهل سنت اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-42]
 • اهل سنت معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 35-86]
 • اهل سنت دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 167-204]
 • اهل سنت اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • اهل سنّت و جماعت نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 119-152]
 • اوصیاء دوازده گانه رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • ایران باستان نقد ادّعای وام‌گیری باور رجعت در میان شیعۀ امامیه از زرتشتیان ایرانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 105-130]
 • ایمان اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • ایمان مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-75]
 • ایمان آباء النبی ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 173-200]
 • ایمان والدین پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 173-200]
 • ایوب قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]

ب

 • بازسازی تک‌نگاری‌های مهدوی باورهای امامتی و مهدویتی زیدیه متقدم با تکیه بر بازسازی «اخبار المهدیّ»‌ ابوسعید رَواجِنی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 119-155]
 • باطن قرآن باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • باور کلامی واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 187-211]
 • بحث سندی _ رجالی اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-42]
 • بحران الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • بدن برزخی حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟ [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 9-34]
 • بدن مثالی حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟ [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 9-34]
 • برائت مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 185-213]
 • برائت مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-75]
 • برزخ حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟ [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 9-34]
 • برقی منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسۀ کلامی قم «مطالعۀ موردی: برقی، کلینی، صدوق» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 63-84]
 • بریلویه جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 131-160]
 • بشارات سفر پیدایش از عهد عتیق دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • بشارت ائمه اثنی عشر حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 89-123]
 • بشارت فصل هفدهم سفر تکوین دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • بغداد مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • بغض امیرمؤمنان(ع) تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]
 • بغض فی اللّه بررسی تقابل تبری و تقیّه با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-114]
 • بقای زمین وجوه اضطرار به حجت الهی در کلام ائمه(ع) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • بنی الحسن چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 9-30]
 • بنی‌هاشم تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]

پ

 • پدیدارشناسی در مطالعات دینی پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 61-77]
 • پیامبر منابع علم امام در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 165-186]
 • پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]
 • پیامبر (ص) کنش‌ گفتاری حدیث «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه» بر اساس دیدگاه آستین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-130]
 • پیامبر(ص) رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • پیوستگی سلسلۀ حجت­های الهی دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 35-68]

ت

 • تأویل باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • تئوری امامت امامیه-عرفا نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 247-262]
 • تئوری امامت امامیه-فلاسفه نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 247-262]
 • تئوری امامت امامیه-متکلمان نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 247-262]
 • تئوری امامت امامیه-محدثان نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 247-262]
 • تاریخ الأمم(کتاب) نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • تاریخ تفکر متقدمان امامیه ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 181-210]
 • تاریخ عقیده شیعه بررسی شواهد تاریخی باورمندی شیعه به مقام -مفتـرض الطاعـه بودن امـام - با تأکید بر سه قرن اوّل [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-68]
 • تاریخ فکر شیعه نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • تاریخ کلام امامیه چگونگی نهادینه‌کردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر(ع) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 7-27]
 • تاریخی نگری در مطالعات دینی پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 61-77]
 • تبری تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 133-168]
 • تبری بررسی تقابل تبری و تقیّه با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-114]
 • تبیین اجمالی-تفصیلی مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]
 • تبیین عقیده مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]
 • تبیین و حجیت قرآن جایگاه امامت در آیه اعتصام با تکیه بر مبنای حبل الله [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 7-37]
 • تحدیث شیوه‌های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 265-285]
 • تحدیث چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 85-125]
 • تحریف روایت تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • تحری و کتمان نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • تحفۀ اثنی عشریه.177 واکاوی منهج میرحامدحسین در نقد و بررسی تواتر احادیث در کتاب عبقات الانوار [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 177-214]
 • تحلیل تاریخی عقاید شیعه ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 181-210]
 • تحلیل محتوا اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در سورۀ مائده با استفاده از روش «تفسیر ساختاری» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-115]
 • تحلیل مقوله‌ای تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • ترجمه متون شیعی منبع شناسی ترجمه های نهج البلاغه به برخی زبان های غیر عربی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 337-359]
 • تشبیه کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 9-62]
 • تشبیه عددی رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • تشیع جریان‌شناسی تشیع در قرن اول: بررسی موردی رویکرد اعتقادی ابن‌عباس و عباسیان به امامت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 7-38]
 • تصرفات تکوینی ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 155-179]
 • تضادّ دوقطبی هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]
 • تطور تاریخی شیعه نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی ؛ بررسی استنادهای کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 207-246]
 • تطور فضائل امام علی(ع) فضیلت مشابهت حضرت علی (ع) با حضرت عیسی (ع): سیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق ازدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-82]
 • تعالیم و خاستگاه فکری نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 249-271]
 • تعریف امامت بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • تعیین امام علل اختلاف شیعیان عصر حضور در تشخیص مصداق امام [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 43-83]
 • تعیین امام تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 79-117]
 • تعیین جانشین رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • تغلب جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • تفرقه امت جایگاه امامت در آیه اعتصام با تکیه بر مبنای حبل الله [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 7-37]
 • تفسیر امامیه گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • تفسیر دین وجوه اضطرار به حجت الهی در کلام ائمه(ع) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • تفسیر ساختاری اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در سورۀ مائده با استفاده از روش «تفسیر ساختاری» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-115]
 • تفسیر فرات کوفی جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 183-216]
 • تفسیر کلامی عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 109-145]
 • تفویض ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 181-210]
 • تفویض دین امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 121-154]
 • تقابل بررسی تقابل تبری و تقیّه با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-114]
 • تقدم زمانی دیدگاه عالمان امامی پیرامون روایات نخستین مخلوق [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 43-74]
 • تقطیع تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • تقیه تحیّر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 115-136]
 • تقیّه بررسی تقابل تبری و تقیّه با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 89-114]
 • تمسک به قرآن جایگاه امامت در آیه اعتصام با تکیه بر مبنای حبل الله [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 7-37]
 • تنقیص نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 173-203]
 • تنوع صدور حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 9-44]
 • توحید تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 153-179]
 • تورات دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 167-204]
 • تیموریان تبیین مفاهیم امامت و ولایت در کتیبه‌های مذهبی ادوار مختلف «بررسی موردی دورهٔ تیموری و صفوی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-240]

ج

 • جابر بن سمره حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 89-123]
 • جارودیه جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 183-216]
 • جامع البیان(کتاب) نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • جامعۀ شیعیان عصر حضور تحیّر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 115-136]
 • جانشینی امام جُستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 73-106]
 • جانشینی امام باقر(ع) چگونگی نهادینه‌کردن اندیشۀ نصب الهی امام در میان امامیه توسط امام باقر(ع) [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 7-27]
 • جانشینی پیامبر(ص) واکاوی نقّادانه روش مادلونگ در فهم گزارش های پیرامون جانشینی پیامبر(ص)(بر مبنای کتاب «جانشینی محمّد، مطالعه ای در مورد خلافت نخستین») [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 215-181]
 • جایگاه امام فراز و فرود اندیشۀ اخباریان در فرآوری «نظریۀ امامت» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-79]
 • جریان کلامی هشام بن حکم امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 121-154]
 • جزیه و خراج بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 39-71]
 • جعل حدیث بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • جعل و نصب امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 121-154]
 • جنبش هرمنوتیکی جنبش هرمنوتیکی عباسیان و انقلاب فرهنگی امام حسن عسکری(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 109-151]
 • جنگ روانی راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 65-97]
 • جنگ های رده بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 39-71]

ح

 • حاکم شیعی سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 169-186]
 • حبل الله جایگاه امامت در آیه اعتصام با تکیه بر مبنای حبل الله [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 7-37]
 • حجت ناطق وجوه اضطرار به حجت الهی در کلام ائمه(ع) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • حجیت نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 211-247]
 • حجیت تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • حدوث دیدگاه عالمان امامی پیرامون روایات نخستین مخلوق [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 43-74]
 • حدیث حدیث «مرگ جاهلی» و دلالت آن بر «اصل انگاری امامت» [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 79-114]
 • حدیث امان اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 147-176]
 • حدیث بشارت امامان دوازده گانه حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 89-123]
 • حدیث ثقلین نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • حدیث حسن اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-42]
 • حدیث خضر حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 217-253]
 • حدیث سفینۀ نوح اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-42]
 • حدیث صحیح اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-42]
 • حدیث عدول امت نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • حدیث غدیر سند خطبه طولانی غدیر در التحصین [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 87-115]
 • حدیث غدیر غدیر آخرین جایگاه اعلام عمومی جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 3-28]
 • حدیث غدیر تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]
 • حدیث غدیر تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • حدیث غدیر کنش‌ گفتاری حدیث «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه» بر اساس دیدگاه آستین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-130]
 • حدیث کمیل نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • حدیث لوح جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 183-216]
 • حدیث معرفت امام حدیث «مرگ جاهلی» و دلالت آن بر «اصل انگاری امامت» [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 79-114]
 • حدیث معرفت امام نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • حدیث منزلت نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 149-177]
 • حدیث نجوم اعتبارسنجی «حدیث امان» در روایات اهل سنت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 147-176]
 • حدیث ولایت حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 9-44]
 • حسن بن محبوب گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • حصن اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • حضرت زهرا(س) رهگیری اندیشه «نصب الهی امامان» در سیره و سخن حضرت زهرا(س) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-88]
 • حضرت زهرا(س) بررسی روایات کنیۀ «ابوتراب»: نقدی بر نظریۀ اتان کلبرگ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 183-213]
 • حضرت زهرا(ع) تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-117]
 • حکومت تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 79-117]
 • حماسه دینی معرفی منظومه غزوات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 125-150]
 • حنبلیان مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد؛ از غیبت صغرا تا افول آل بویه [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 137-160]
 • حیات برزخی حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟ [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 9-34]

خ

 • خاتمیت نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 211-247]
 • خاستگاه عصمت عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 109-145]
 • خاندان پیامبر(ص) تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]
 • خاورشناسان واکاوی نقّادانه روش مادلونگ در فهم گزارش های پیرامون جانشینی پیامبر(ص)(بر مبنای کتاب «جانشینی محمّد، مطالعه ای در مورد خلافت نخستین») [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 215-181]
 • خطبه طولانی غدیر سند خطبه طولانی غدیر در التحصین [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 87-115]
 • خطبهٔ غدیر تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • خطبۀ بی‌نقطه بازخوانی خطبه‌ای در مدح مولای متقیان امام على علیه السلام [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 203-216]
 • خطبۀ غدیر تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • خطبۀ فدکیه عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام حضرت زهرا علیها السلام [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 113-157]
 • خلافت نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]
 • خلافت مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]
 • خلافت کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 9-62]
 • خلافت رهگیری اندیشه «نصب الهی امامان» در سیره و سخن حضرت زهرا(س) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-88]
 • خلافت امام حسن(ع) و پیش‌بینی صلح با معاویه: بازاندیشی سیاست راهبردی امام حسن(ع) در مواجهه با معاویه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-146]
 • خلافت رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • خلافت نقد و بررسی استدلال فخررازی به آیۀ صدیقین بر خلافت ابوبکر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-185]
 • خلافت ظاهری جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 131-160]
 • خُلفا الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • خلفای اموی حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 89-123]
 • خلفای عباسی حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 89-123]
 • خلقت نوری اهل‌بیت علیهم السلام دیدگاه عالمان امامی پیرامون روایات نخستین مخلوق [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 43-74]
 • خلیفه و حجیت معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 35-86]

د

 • داوری رجالی واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 187-211]
 • دسّ و تحریف بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]
 • دشمنان اهل‌بیت(ع) تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 133-168]
 • دشنام تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 133-168]
 • دعا وظایف امت در برابر امام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 81-107]
 • دلالت حدیث غدیر واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 9-47]
 • دموکراسی تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 79-117]
 • دوازده امام دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • دوازده امام دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 167-204]
 • دوازده خلیفه دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 167-204]
 • دوران امامت ائمه بررسی شواهد تاریخی باورمندی شیعه به مقام -مفتـرض الطاعـه بودن امـام - با تأکید بر سه قرن اوّل [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-68]
 • دورۀ پیشاصفوی سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 169-186]
 • دوستی تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]
 • دیدگاه صفار در بصائر الدرجات گستره علم امام از منظر کلینی و صفار [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 57-79]
 • دیدگاه کلینی در الکافی گستره علم امام از منظر کلینی و صفار [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 57-79]

ذ

 • ذوالقرنین پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 69-103]
 • ذوى القربى مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]

ر

 • رافضه مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 185-213]
 • راهبردها راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 65-97]
 • راه های اثبات امامت امام اعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه‌های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 137-166]
 • ربّانی دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • رجعت نقد ادّعای وام‌گیری باور رجعت در میان شیعۀ امامیه از زرتشتیان ایرانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 105-130]
 • رجعت بررسی آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی و سید ابوالفضل برقعی در نقد عقیدۀ رجعت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 61-106]
 • رسالت بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • رساله علم غیب گزارشی از کتاب اثبات ولایت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 289-323]
 • رساله نورالانوار گزارشی از کتاب اثبات ولایت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 289-323]
 • رسول خدا(ص) کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 9-62]
 • رفتارشناسی رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • رهبری جامعۀ شیعه علل اختلاف شیعیان عصر حضور در تشخیص مصداق امام [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 43-83]
 • روایات اثناعشر شناخت امامان حقّ از امامان جور بر پایه شاخصه ها با محوریت احادیث نبوی «ائمة اثناعشر» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 125-150]
 • روایات تأویلی باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • روایات تفسیری گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • روایات حضرت فاطمۀ زهرا علیها السلام عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام حضرت زهرا علیها السلام [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 113-157]
 • روایات شیعه مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]
 • روایات غسل امام واکاوی احتمال های معنایی در روایات «الإمام لا یغسله إلا الإمام» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-74]
 • روایت های ساختگی فرود ستاره در خانه علی(ع)، میان باورپذیری و ناباوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 153-127]
 • روح القدس منابع علم امام در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 165-186]
 • روش تحلیل محتوا تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • روش‌شناسی واکاوی منهج میرحامدحسین در نقد و بررسی تواتر احادیث در کتاب عبقات الانوار [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 177-214]
 • روش‌های فیصل‌نور تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • رویکرد رویکرد «امامت‌ تبیینی» عرصه‌ای گمنام در امامت‌پژوهی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-58]
 • رویکرد انتقادی نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]

ز

 • زرتشت نقد ادّعای وام‌گیری باور رجعت در میان شیعۀ امامیه از زرتشتیان ایرانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 105-130]
 • زمینه‌های نفاق عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام حضرت زهرا علیها السلام [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 113-157]
 • زیارت حکمت هنر شیعی در مقولات امامتی پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 159-186]
 • زید بن علی(ع) زید بن علی بن الحسین علیهما السلام و مسألۀ امامت [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 155-181]
 • زیدیه چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 9-30]
 • زیدیه باورهای امامتی و مهدویتی زیدیه متقدم با تکیه بر بازسازی «اخبار المهدیّ»‌ ابوسعید رَواجِنی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 119-155]

س

 • ساختار هندسی تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • سبّ تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 133-168]
 • سپاه اسامه سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل‌دهی تاریخ سیاسی اسلام [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 177-215]
 • سجده بر تربت امام حسین علیه السلام به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]
 • سرگذشت حدیث نزد عامه بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • سقیفه سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل‌دهی تاریخ سیاسی اسلام [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 177-215]
 • سقیفه رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • سکه‌شناسی سکه‌های امام مهدی(عج) در دورۀ پیشاصفوی و شکل‌گیری اندیشۀ «حاکم شیعی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 169-186]
 • سلب اعتماد از منقولات طبری نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • سلسله الذهب اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • سلسلۀ حجت‌ها وجوه اضطرار به حجت الهی در کلام ائمه(ع) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-66]
 • سلفی‌گری ایرانی بررسی آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی و سید ابوالفضل برقعی در نقد عقیدۀ رجعت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 61-106]
 • سلفی‌گری ایرانی بازخوانی اندیشه امامتی سلفی گری ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 147-182]
 • سلفی‌گری ایرانی بازبینی نگاه جریان سلفی‌گری ایرانی به مؤلفه علم امام با محوریت نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 193-217]
 • سلیم بن‌قیس هلالی فضیلت مشابهت حضرت علی (ع) با حضرت عیسی (ع): سیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق ازدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-82]
 • سنی دوازه‌امامی جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 131-160]
 • سهل بن زیاد جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راویان متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذیری آنها [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-132]
 • سورۀ عادیات بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • سورۀ نجم فرود ستاره در خانه علی(ع)، میان باورپذیری و ناباوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 153-127]
 • سوگوارى برای امام حسین علیه السلام به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]
 • سیاق اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در سورۀ مائده با استفاده از روش «تفسیر ساختاری» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-115]
 • سید ابولفضل برقعی بررسی آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی و سید ابوالفضل برقعی در نقد عقیدۀ رجعت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 61-106]
 • سید احمد مستنبط القَطرَة من بحار مناقب النبی و العِترَة [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 225-242]
 • سید المسلمین نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]
 • سیدحسین نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی ؛ بررسی استنادهای کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 207-246]
 • سید حسین مدرسی طباطبایی ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 181-210]
 • سیّد مرتضی بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • سیرتنا و سنتنا به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]
 • سیمای شیعه در رفتار پیامبر به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]

ش

 • شأن نزول ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-56]
 • شاخصه های تمییز ائمه شناخت امامان حقّ از امامان جور بر پایه شاخصه ها با محوریت احادیث نبوی «ائمة اثناعشر» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 125-150]
 • شاعران آذری زبان گزارشی بر ادبیات رثایی آذری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 211-237]
 • شاعران آیینی این غزل گریه ها که می بینی ؛ نگاهی به جریانهای شعر آیینی پس از انقلاب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 151-178]
 • شاعران مرثیه سرای آذری گزارشی بر ادبیات رثایی آذری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 211-237]
 • شب قدر ازدیاد علم امام از منظر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • شبهات تاریخی علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • شخصیت کاریزما در مذهب پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 61-77]
 • شرایط بازخوانی اندیشه امامتی سلفی گری ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 147-182]
 • شرک تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 153-179]
 • شریعت سنگلجی نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 249-271]
 • شریعتی بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • شریف الرضی منبع شناسی ترجمه های نهج البلاغه به برخی زبان های غیر عربی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 337-359]
 • شعر آیینی این غزل گریه ها که می بینی ؛ نگاهی به جریانهای شعر آیینی پس از انقلاب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 151-178]
 • شعر آیینی دورة انقلاب اسلامی این غزل گریه ها که می بینی ؛ نگاهی به جریانهای شعر آیینی پس از انقلاب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 151-178]
 • شعر عرفانی نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 179-210]
 • شعر عصر قاجار نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 179-210]
 • شعر معاصر ایران این غزل گریه ها که می بینی ؛ نگاهی به جریانهای شعر آیینی پس از انقلاب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 151-178]
 • شعر منقبتی نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 179-210]
 • شمول­گرایی شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • شمول­گرایی تعلیقی شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • شناخت امام ازدیاد علم امام از منظر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • شناخت امام اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • شورا تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 79-117]
 • شیخ ابوجعفر محمد بن بابویه صدوق ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 155-179]
 • شیخ طوسی بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • شیخ طوسی قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • شیخ علی نمازی شاهرودی گزارشی از کتاب اثبات ولایت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 289-323]
 • شیخ مفید بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • شیخ هادی نجم آبادی نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 249-271]
 • شیعه قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • شیعه حکمت هنر شیعی در مقولات امامتی پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 159-186]
 • شیعه نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]
 • شیعه شناسی تاریخی نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی ؛ بررسی استنادهای کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 207-246]
 • شیعۀ امامیه نقد ادّعای وام‌گیری باور رجعت در میان شیعۀ امامیه از زرتشتیان ایرانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 105-130]
 • شیعۀ امامیه نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]

ص

 • صاحب سلیمان پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 69-103]
 • صاحب موسی پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 69-103]
 • صحفی بودن امامان(ع) صحفی بودن امامان، انگاره ای شاخص در اعتبار احادیث اهلبیت (ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 49-83]
 • صدوق منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسۀ کلامی قم «مطالعۀ موردی: برقی، کلینی، صدوق» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 63-84]
 • صدیق نقد و بررسی استدلال فخررازی به آیۀ صدیقین بر خلافت ابوبکر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-185]
 • صفات امام نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]
 • صفویان تبیین مفاهیم امامت و ولایت در کتیبه‌های مذهبی ادوار مختلف «بررسی موردی دورهٔ تیموری و صفوی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-240]
 • صلح امام حسن(ع) و پیش‌بینی صلح با معاویه: بازاندیشی سیاست راهبردی امام حسن(ع) در مواجهه با معاویه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-146]
 • صلح بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 77-103]
 • صنایع ادبی بازخوانی خطبه‌ای در مدح مولای متقیان امام على علیه السلام [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 203-216]

ض

 • ضالین شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • ضرورت نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 119-152]

ط

 • طبری نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • طعن و انکار شیخین مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 185-213]

ع

 • عالمان شیعه قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • عالمان شیعه ـ قرن پنجم قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • عباد بن یعقوب باورهای امامتی و مهدویتی زیدیه متقدم با تکیه بر بازسازی «اخبار المهدیّ»‌ ابوسعید رَواجِنی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 119-155]
 • عباسیان جریان‌شناسی تشیع در قرن اول: بررسی موردی رویکرد اعتقادی ابن‌عباس و عباسیان به امامت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 7-38]
 • عبدالله بن سلام مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 9-37]
 • عبدالله بن عبدالمطلب ایمان ابوین پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نزد فریقین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 173-200]
 • عبدالوهاب فرید تنکابنی بررسی آراء عبدالوهاب فرید تنکابنی و سید ابوالفضل برقعی در نقد عقیدۀ رجعت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 61-106]
 • عبقات الانوار واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 9-47]
 • عبقات الانوار واکاوی منهج میرحامدحسین در نقد و بررسی تواتر احادیث در کتاب عبقات الانوار [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 177-214]
 • عداوت مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-75]
 • عداوت با اهل‌بیت بررسی دلایل ناصبی بودن ابن‌تیمیه با تکیه بر آثار وی، و دیدگاه علمای اهل سنت پیرامون ناصبی بودن او [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 139-175]
 • عدد دوازده رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • عدم اعتمادبه منابع عامه بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • عدم تحریف قرآن قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • عزاداری حکمت هنر شیعی در مقولات امامتی پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 159-186]
 • عصر صفویه معرفی منظومه غزوات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 125-150]
 • عصمت بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 53-80]
 • عصمت تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • عصمت نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]
 • عصمت امام عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 109-145]
 • عصمت امام واکاوی «نظریۀ امامت» در اندیشۀ محدّثان قم [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 9-40]
 • عصمت امام تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • عقاید مشرکین تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 153-179]
 • علامه امینی به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]
 • علامه میرحامد حسین واکاوی دلالت حدیث غدیر بر امامت امام علی(ع) از دیدگاه علامه میرحامدحسین در کتاب عبقات الانوار [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 9-47]
 • علم پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 69-103]
 • علم تبیین مقام اصطفاء حضرت زهرا(ع) با تکیه بر آیات و روایات [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 7-33]
 • علم الکتاب مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 9-37]
 • علم الهی ائمه چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 9-30]
 • علم امام علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • علم امام امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 121-154]
 • علم امام شیوه‌های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 265-285]
 • علم امام معرفی «مجموعه مقالات علم امام» [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 255-275]
 • علم امام گستره علم امام از منظر کلینی و صفار [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 57-79]
 • علم امام منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسۀ کلامی قم «مطالعۀ موردی: برقی، کلینی، صدوق» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 63-84]
 • علم امام ازدیاد علم امام از منظر قرآن [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • علم امام واکاوی «نظریۀ امامت» در اندیشۀ محدّثان قم [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 9-40]
 • علم حدیث صحفی بودن امامان، انگاره ای شاخص در اعتبار احادیث اهلبیت (ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 49-83]
 • علم حضرت امیر مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 9-37]
 • علم در قرآن قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 111-146]
 • علم علی علیه‌السلام چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 9-30]
 • علم غیب علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • علم غیب چالش بنی الحسن با انگارۀ علم ائمه علیهم‌السلام در نیمۀ اول قرن دوم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 9-30]
 • علم غیب معرفی «مجموعه مقالات علم امام» [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 255-275]
 • علم غیب نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]
 • علم ‌کلام رویکرد «امامت‌ تبیینی» عرصه‌ای گمنام در امامت‌پژوهی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 27-58]
 • علم ما کان اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • علم ما یکون اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • علوم ائمه قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 111-146]
 • علوم پیامبران قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 111-146]
 • علوم وراثتی اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • علی بن أبی طالب علیه‌السلام نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]
 • علی بن ابی‌طالب(ع) بررسی روایات کنیۀ «ابوتراب»: نقدی بر نظریۀ اتان کلبرگ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 183-213]
 • علی‌بن‌ابی‌طالبعلیه السلام بازخوانی خطبه‌ای در مدح مولای متقیان امام على علیه السلام [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 203-216]
 • علی بن ابی طالب علیه السلام معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 161-183]
 • علی(ع) نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 149-177]
 • علی(ع) جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 131-160]
 • علی­قلی­ میرزا اعتضادالسلطنه بازخوانی خطبه‌ای در مدح مولای متقیان امام على علیه السلام [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 203-216]
 • عناصر تاریخی مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 115-162]

غ

 • غالیان جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 131-173]
 • غدیر غدیر آخرین جایگاه اعلام عمومی جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 3-28]
 • غزوه ذاتُ السَّلاسِل بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • غلوّ تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 153-179]

ف

 • فترت دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 35-68]
 • فترت ائمه دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 35-68]
 • فترت رسولان دوران‌های فترت و پیوستگی زنجیرۀ حجت‌های الهی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 35-68]
 • فتوحات اسلامی بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 39-71]
 • فتوح البلدان بررسی محوریت مادی‌گرایی در نبردهای سه خلیفه نخستین با تکیه بر منقولات بلاذری [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 39-71]
 • فخررازی نقدی بر رویکرد انتقادی فخررازی و ابن تیمیه به جایگاه علمی امام جواد و عسکریین علیهم السلام با تأکید بر میراث مکتوب اهل سنت - حسین اسکندری [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 153-180]
 • فخررازی نقد و بررسی استدلال فخررازی به آیۀ صدیقین بر خلافت ابوبکر [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 161-185]
 • فرافکنی راهبردهای امیرالمؤمنین(ع) در مقابله با فرافکنی های مخالفان [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 65-97]
 • فَرشگرد نقد ادّعای وام‌گیری باور رجعت در میان شیعۀ امامیه از زرتشتیان ایرانی [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 105-130]
 • فرق شیعه اعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه‌های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 137-166]
 • فرقه ناجیه به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]
 • فرهنگ مکتوب جنبش هرمنوتیکی عباسیان و انقلاب فرهنگی امام حسن عسکری(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 109-151]
 • فروافتادن ستاره فرود ستاره در خانه علی(ع)، میان باورپذیری و ناباوری [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 153-127]
 • فریقین بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • فضایل ائمه تحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکان [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 153-179]
 • فضیلت مشابهت با عیسی ‌بن ‌مریم(ع) فضیلت مشابهت حضرت علی (ع) با حضرت عیسی (ع): سیر تطور یک روایت منقول از ابوصادق ازدی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 45-82]
 • فطحیه جُستاری در آسیب شناسی چالش های آغاز امامت امام کاظم علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 73-106]
 • فیصل‌نور تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]

ق

 • قائد الغرّ المحجّلین نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]
 • قرآن مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]
 • قرآن بررسی تطبیقی میزان ارتباط سورۀ عادیات با امیرالمومنین(ع) در منابع فریقین [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 115-147]
 • قرن چهاردهم قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • قریش تحزّب در برابر بنی‌هاشم در دوران پیامبر(ص) (1-11 ق): نشانه‌ها، سویه‌ها و زمینه‌های مخالفت با امامت هاشمی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 155-196]
 • قصص قرآن عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کریم [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 109-145]
 • قصیدۀ تتریه هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]
 • قهر و غلبه نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 119-152]

ک

 • کاشانی قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • کافی بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 151-181]
 • کتاب أخبار المهدی  باورهای امامتی و مهدویتی زیدیه متقدم با تکیه بر بازسازی «اخبار المهدیّ»‌ ابوسعید رَواجِنی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 119-155]
 • کتاب اثبات ولایت گزارشی از کتاب اثبات ولایت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 289-323]
 • کتاب الرد علی الرافضة نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 149-177]
 • کتابشناسیِ احادیث اعتقادی القَطرَة من بحار مناقب النبی و العِترَة [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 225-242]
 • کتمان حقائق بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • کتمان سر جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 131-173]
 • کتیبه تبیین مفاهیم امامت و ولایت در کتیبه‌های مذهبی ادوار مختلف «بررسی موردی دورهٔ تیموری و صفوی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-240]
 • کدیور نقد بازخوانی تشیع [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 115-152]
 • کفر مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-75]
 • کلینی بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 151-181]
 • کلینی منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسۀ کلامی قم «مطالعۀ موردی: برقی، کلینی، صدوق» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 63-84]
 • کنش اظهاری تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • کنش اعلامی تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • کنش ترغیبی تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • کنش تعهدی تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • کنش عاطفی تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • کنش گفتاری کنش‌ گفتاری حدیث «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه» بر اساس دیدگاه آستین [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 97-130]
 • کنش‌های گفتاری تحلیل کنش‌های گفتاری در خطبهٔ غدیر براساس نظریهٔ آستین و سرل [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 105-142]
 • کنیه بررسی روایات کنیۀ «ابوتراب»: نقدی بر نظریۀ اتان کلبرگ [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 183-213]
 • کیفیت علم امام معرفی «مجموعه مقالات علم امام» [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 255-275]

گ

 • گسترهٔ امامت واکاوی «نظریۀ امامت» در اندیشۀ محدّثان قم [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 9-40]
 • گستره علم امام مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 9-37]
 • گستره علم امام گستره علم امام از منظر کلینی و صفار [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 57-79]
 • گستره علوم اهل بیت علیهم السلام قلمرو علوم برگزیدگان خداوند در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 111-146]
 • گستره ولایت امامت از دیدگاه اندیشمندان امامیه در مدرسۀ کوفه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 121-154]
 • گفتمان تفسیری گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 59-95]
 • گونه شناسی طرق حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 9-44]

ل

 • لعن بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]
 • لعن تأملی در جواز و عدم جواز «سبّ» دشمنان اهل‌بیت(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 133-168]
 • لعن مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-75]
 • لعن در سنت بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]
 • لعن در سیره بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]
 • لعن در قرآن بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]

م

 • مئودمئود دوازده امام در تورات؛ نگاهی نو به بشارت ابراهیم درسفر پیدایش [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 17-55]
 • مادلونگ واکاوی نقّادانه روش مادلونگ در فهم گزارش های پیرامون جانشینی پیامبر(ص)(بر مبنای کتاب «جانشینی محمّد، مطالعه ای در مورد خلافت نخستین») [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 215-181]
 • مبانی نو رجالی واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 187-211]
 • متکلمان فراز و فرود اندیشۀ اخباریان در فرآوری «نظریۀ امامت» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-79]
 • مَثَلُ اهلِ بیتی اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 9-42]
 • مجمل تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • محتضر بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-117]
 • محتوا حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 9-44]
 • محدَّث چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 85-125]
 • محدّثان قم واکاوی «نظریۀ امامت» در اندیشۀ محدّثان قم [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 9-40]
 • محمد بن جریر نقـدی بر رویکرد طبـری در کتمان و تحریف فضائل اهل بیت علیهم السلام در دو اثر تاریخی و تفسیری خویش [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 239-279]
 • محمد بن خالد برقی حدیث شهادت خضر بر دوازده امام: بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 217-253]
 • محمدبن خلیل مقدسی نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 149-177]
 • محمد بن سنان جستاری در آموزه‌های امامتی سه تن از راویان متهم به غلوّ و نشانه‌های باورپذیری آنها [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 85-132]
 • محمد بن یعقوب کلینی ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 155-179]
 • محمود قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • مخالفین اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • مدرسهٔ کلامی فراز و فرود اندیشۀ اخباریان در فرآوری «نظریۀ امامت» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-79]
 • مدرسۀ بغداد بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • مدرسۀ کلامی قم ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 155-179]
 • مدرسۀ کلامی قم منابع علم امام از منظر اندیشمندان مدرسۀ کلامی قم «مطالعۀ موردی: برقی، کلینی، صدوق» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 63-84]
 • مدرسی طباطبایی نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی ؛ بررسی استنادهای کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 207-246]
 • مدیریت بحران الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • مراسمات آئینی گزارشی بر ادبیات رثایی آذری [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 211-237]
 • مرسلات ائمه صحفی بودن امامان، انگاره ای شاخص در اعتبار احادیث اهلبیت (ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 49-83]
 • مرگ جاهلی حدیث «مرگ جاهلی» و دلالت آن بر «اصل انگاری امامت» [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 79-114]
 • مستضعفان شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • مسلمانان صدر اسلام عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام حضرت زهرا علیها السلام [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 113-157]
 • مشاهدۀ امام بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-117]
 • مشروعیت الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 83-116]
 • مصداق امام علل اختلاف شیعیان عصر حضور در تشخیص مصداق امام [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 43-83]
 • مصداق امام تحیّر شیعیان در شناخت امام و نقش تقیه در آن [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 115-136]
 • مصداق یابی امامان حق شناخت امامان حقّ از امامان جور بر پایه شاخصه ها با محوریت احادیث نبوی «ائمة اثناعشر» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 125-150]
 • مصلحت بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 77-103]
 • معارف امامیه جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 131-173]
 • معانی حقیقی و مجازی تأملی در معنای «رکوع» در آیه ولایت [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 229-251]
 • معاویه امام حسن(ع) و پیش‌بینی صلح با معاویه: بازاندیشی سیاست راهبردی امام حسن(ع) در مواجهه با معاویه [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 117-146]
 • معاویه بررسی تطبیقی دلایل صلح امام حسن(ع) در منابع روایی و تاریخی فریقین تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 77-103]
 • معتزله جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • معتزلیان شیعه‌شده بازخوانی امامت در اندیشۀ نوبختیان و معتزلیان شیعه ‌شده با تأکید بر آرای ابن‌ قبه رازی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 77-106]
 • معجزه اعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه‌های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 137-166]
 • معرفت امام وظایف امت در برابر امام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 81-107]
 • معرفی کتاب گزارشی از کتاب اثبات ولایت [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 289-323]
 • معصوم بررسی گزارۀ «لا تجتمع اُمتی علی الضلالة» و جایگاه آن در اصل امامت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 107-138]
 • معنای رکوع تأملی در معنای «رکوع» در آیه ولایت [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 229-251]
 • معنای «مولا» تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • معنای واژه مولی غدیر آخرین جایگاه اعلام عمومی جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 3-28]
 • مغیرة بن سعید بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]
 • مفاهیم شیعی تبیین مفاهیم امامت و ولایت در کتیبه‌های مذهبی ادوار مختلف «بررسی موردی دورهٔ تیموری و صفوی» [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 187-240]
 • مفسران فریقین مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ » [دوره 3، شماره 11، 1392، صفحه 9-37]
 • مفهوم امامت بررسی شواهد تاریخی باورمندی شیعه به مقام -مفتـرض الطاعـه بودن امـام - با تأکید بر سه قرن اوّل [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 29-68]
 • مفوضه ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 181-210]
 • مقابلهٔ متون نگاهی به روایت تزویج امام جواد(ع) با امّ‌‌ الفضل [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-190]
 • مقامات امام بررسی محتوایی احادیث حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام در هنگامـۀ احتضار و نقد برخی از دیدگاه ‌ها [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 85-117]
 • مقامات اهل­بیت علیهم السلام حیات برزخی اهل بیت علیهم السلام درجسم عنصری یا بدن برزخی؟ [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 9-34]
 • مقام امام واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 187-211]
 • مقایسه دیدگاه کلینی و صفار در گستره علم امام گستره علم امام از منظر کلینی و صفار [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 57-79]
 • مکتب در فرایند تکامل نقدی بر فرضیه تطور امامت شیعی ؛ بررسی استنادهای کتاب «مکتب در فرآیند تکامل» بخش مربوط به دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 207-246]
 • ملامحسن فیض قرآن ناطق و قرآن صامت:پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 107-135]
 • ملک منابع علم امام در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 165-186]
 • منابع تاریخی نگاری و حدیث نگاری عامه بررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 275-313]
 • منابع علم منابع علم امام در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 165-186]
 • منابع علم امام علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • منابع علم امام اثبات ازدیاد علم امام در پرتو احادیث [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 7-63]
 • مناظره نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]
 • مناظره نگاهی به روایت تزویج امام جواد(ع) با امّ‌‌ الفضل [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-190]
 • منظومه غزوات معرفی منظومه غزوات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 125-150]
 • منع تدوین حدیث بررسی لعن در قرآن و سنت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 181-204]
 • منهاج السنة بررسی دلایل ناصبی بودن ابن‌تیمیه با تکیه بر آثار وی، و دیدگاه علمای اهل سنت پیرامون ناصبی بودن او [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 139-175]
 • مهرورزى به اهل بیت علیه السلام به بهانه معرفی اثر ارزشمند سیرتنا و سنتنا از علامه امینی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 237-248]
 • موافقین اهل سنت و حدیث سلسله الذهب [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-73]
 • مودّت و مهرورزى مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]
 • مولا تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]
 • میراث حدیثی شیعه بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]
 • میراث مکتوب حدیث ولایت در میراث مکتوب فریقین [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 9-44]
 • میراث مکتوب آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 29-51]
 • میرچا الیاده پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 61-77]
 • میر حامدحسین واکاوی منهج میرحامدحسین در نقد و بررسی تواتر احادیث در کتاب عبقات الانوار [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 177-214]
 • میرزا ابوطالب فندرسکی معرفی منظومه غزوات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 125-150]
 • میرزا حبیب خراسانی نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 179-210]

ن

 • ناصبی نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 173-203]
 • ناصبی بودن بررسی دلایل ناصبی بودن ابن‌تیمیه با تکیه بر آثار وی، و دیدگاه علمای اهل سنت پیرامون ناصبی بودن او [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 139-175]
 • ناصبی گری معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 161-183]
 • ناطق نظریه امامت در اسماعیلیه [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 183-218]
 • نبوت پژوهشی در روایات تشبیه امام به صاحب موسی و صاحب سلیمان و ذوالقرنین [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 69-103]
 • نبوّت بررسی تعریف امامت در مدرسۀ بغداد [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 9-42]
 • نبوت تبلیغی واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 129-146]
 • نبی نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 211-247]
 • نبی‌انگاری نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]
 • نجات شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • نجات تضمینی شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • نجات تعلیقی شمول‌گرایی تعلیقی در نجات: بررسی جایگاه اعتقاد به امامت در رستگاری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-43]
 • نحوه استناد به دین نقد بازخوانی تشیع [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 115-152]
 • نخستین مخلوق دیدگاه عالمان امامی پیرامون روایات نخستین مخلوق [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 43-74]
 • نسخه‌های خطی بازخوانی خطبه‌ای در مدح مولای متقیان امام على علیه السلام [دوره 5، شماره 18، 1394، صفحه 203-216]
 • نسخه های کهن تورات رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • نسق نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 75-112]
 • نشانه‌شناسی حکمت هنر شیعی در مقولات امامتی پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 159-186]
 • نشانه‌های امامت واکاوی احتمال های معنایی در روایات «الإمام لا یغسله إلا الإمام» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-74]
 • نص اعیان ائمه علیهم السلام؛ جستاری در راه‌های اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السلام در روایات شیعه [دوره 2، شماره 8، 1391، صفحه 137-166]
 • نص جایگاه نص در مبانی امامت با رویکرد تطبیقی به آراء معتزله ، اشاعره ، اهل حد یث و امامیه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 119-152]
 • نص بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 53-80]
 • نصب معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 161-183]
 • نصب بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 53-80]
 • نصب الهی نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 9-34]
 • نصب الهی رهگیری اندیشه «نصب الهی امامان» در سیره و سخن حضرت زهرا(س) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-88]
 • نصب حاکم نظریۀ استیلاء در فرایند نصب امام از دیدگاه اهل سنت و جماعت [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 119-152]
 • نص جلی نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 9-34]
 • نصّ جلی نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]
 • نص خفی نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 9-34]
 • نص در امامت تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • نص فعلی نظریۀ نص از دیدگاه متکلمان امامی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 9-34]
 • نظریه اطمینان سند خطبه طولانی غدیر در التحصین [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 87-115]
 • نظریهٔ امامت واکاوی «نظریۀ امامت» در اندیشۀ محدّثان قم [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 9-40]
 • نظریه امامت-اسماعیلیه نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 247-262]
 • نظریه امامت-امامیه نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 247-262]
 • نظریه امامت-زیدیه نظریه‌های امامت امامیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی سبحانی [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 247-262]
 • نظریۀ امامت بازخوانی اندیشه امامتی سلفی گری ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 147-182]
 • نعمانی بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 151-181]
 • نعمت اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در سورۀ مائده با استفاده از روش «تفسیر ساختاری» [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 83-115]
 • نفاق رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • نقبای بنی اسرائیل رمزگشایی از تشبیه عددی ائمه به نقبای بنی اسرائیل: «در حد یث نبوی کعدة نقباء بنی اسرائیل» [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 57-88]
 • نقد ادبی نگاهی به شعر میرزا حبیب خراسانی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 179-210]
 • نقر شیوه‌های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 265-285]
 • نکت شیوه‌های ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام [دوره 3، شماره 10، 1392، صفحه 265-285]
 • نماد حکمت هنر شیعی در مقولات امامتی پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 159-186]
 • نهج‌البلاغه علم امام از نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام با تأکید بر نهج‌ البلاغه (نقد رویکرد تاریخی به علم امام) [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 211-235]
 • نهج البلاغه منبع شناسی ترجمه های نهج البلاغه به برخی زبان های غیر عربی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 337-359]
 • نهج البلاغه بازبینی نگاه جریان سلفی‌گری ایرانی به مؤلفه علم امام با محوریت نهج‌البلاغه [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 193-217]
 • نهج البلاغه نقد بازخوانی تشیع [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 115-152]
 • نواصب معنا شناسی ناصبی گری با تأکید بر متون امامیه تا قرن هفتم [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 161-183]
 • نوبختیان بازخوانی امامت در اندیشۀ نوبختیان و معتزلیان شیعه ‌شده با تأکید بر آرای ابن‌ قبه رازی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 77-106]
 • نور آفرینش نوری امیرالمؤمنین علیه السلام در میراث مکتوب امامی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 29-51]

و

 • واقفه بررسی قدمت احادیث دوازده امام در الکافی [دوره 3، شماره 12، 1392، صفحه 151-181]
 • واقفیه واکاوی احتمال های معنایی در روایات «الإمام لا یغسله إلا الإمام» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-74]
 • وجه شبه کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 20، 1395، صفحه 9-62]
 • وجوب احتیاط تحلیل و ارزیابی مناقشۀ اجمال و ابهام معنای «مولا» در حدیث غدیر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 147-172]
 • وجود مادی دیدگاه عالمان امامی پیرامون روایات نخستین مخلوق [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 43-74]
 • وحی چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع) [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 85-125]
 • وحی واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 129-146]
 • وراثت نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 211-247]
 • وصایت رهگیری اندیشه «نصب الهی امامان» در سیره و سخن حضرت زهرا(س) [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-88]
 • وظایف امام نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامی عصر حضورِ ائمه اطهار علیهم السلام [دوره 4، 13.14، 1393، صفحه 45-78]
 • وظایف امت وظایف امت در برابر امام [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 81-107]
 • ولایت نقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امام [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 211-247]
 • ولایت تحلیلی از تفسیر حدیث غدیر به «دوستی» و پیامدهای آن، با تأکید بر منابع اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-60]
 • ولایت مفهوم‌شناسی برائت و جایگاه آن در کتاب و سنت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 39-75]
 • ولایت باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 9-44]
 • ولایت امام علی(ع) تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانۀ غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ ای [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 99-128]
 • ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام عوامل و زمینه های عدم پذیرش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام حضرت زهرا علیها السلام [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 113-157]
 • ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآن [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-56]
 • ولایت تکوینی ولایت تکوینی (تصرفات تکوینی) امامان از منظر اندیشمندان مدرسة کلامی قم، با تکیه بر آراء برقی، کلینی و صدوق [دوره 6، شماره 19، 1395، صفحه 155-179]
 • ولایت عامه مهرورزى به اهل بیت علیه السلام از دیدگاه قرآن و سنّت : نگاهى به تفسیر آیه مودت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-44]
 • ولایت و امامت باطنی جایگاه امامت باطنی از دیدگاه بریلویه [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 131-160]
 • ولی المتّقین نصّ جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در شب معراج [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 71-107]
 • وهابیت نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 167-192]
 • وهابیت تحلیل انتقادی روش های فیصل نور در برخورد با روایات عصمت امام [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 199-224]
 • ویژگی‌ها بازخوانی اندیشه امامتی سلفی گری ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 147-182]

ه

 • هنر شیعی حکمت هنر شیعی در مقولات امامتی پویایی نشانه ها و نمادهای عزاداری و زیارت [دوره 5، شماره 17، 1394، صفحه 159-186]
 • هویّت شیعۀ امامیّه هویّت اجتماعی شیعۀ امامیّه در قرون متقدّم تحلیلی تاریخی - جامعه‌ شناسانه بر قصیدة ابن‌منیر طرابلسی - محمدحسین افراخته [دوره 4، شماره 16، 1393، صفحه 153-209]

ی

 • یوم الدار رفتارشناسی جریان نفاق در دشمنی با خلافت امیرمؤمنان(ع): بررسی موردی مقطع تاریخی آیهٔ «انذار» [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 143-165]
 • یونس بن عبدالرحمن بازخوانی گزارش دسّ و تحریف غالیان در پرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت [دوره 4، شماره 15، 1393، صفحه 31-69]