دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391 
5. وظایف امت در برابر امام

صفحه 81-107

سید علی میلانی؛ مهدی شاهینی


8. منابع علم امام در قرآن

صفحه 165-186

محمدتقی شاکر اشتیجه


9. علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

صفحه 187-214

لینداجی کلارک؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


10. مُحدث

صفحه 215-225

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقانی فضل (مترجم)