نویسنده = فرمانیان، مهدی
1. نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)»

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-203

رسول چگینی؛ مهدی فرمانیان