نویسنده = برزمند، محسن
تعداد مقالات: 1
1. اثبات ولایت امیرالمؤمنین(ع) در سورۀ مائده با استفاده از روش «تفسیر ساختاری»

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-115

بی بی زینب حسینی؛ محسن برزمند